Транскордонна співпраця України та Польщі в енергетичній сфері

  • I. I. Kochut Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: транскордонна співпраця; енергетика; SWOT-аналіз; енергетична стратегія; інструменти фінансового стимулювання

Анотація

Обґрунтовано теоретичні засади транскордонної співпраці країн у сучасних умовах. Основою для подальшого окреслення стратегічних напрямів розвитку співпраці визначено підходи, сформульовані у Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами. Розкрито зміст та особливості проектів, реалізованих у рамках транскордонної співпраці України і Польщі у сфері енергетики. Проведено SWOT-аналіз сильних та слабких сторін у транскордонному співробітництві між Україною та Польщею в енергетиці. Обґрунтовано потенційні можливості та загрози його розвитку у стратегічній перспективі. Аргументовано, що врахування окреслених на основі проведеного аналізу можливостей України й Польщі на базі використання сильних сторін має бути підґрунтям для налагодження українсько-польського співробітництва в енергетичній сфері у контексті нових його реалій після активізації євроінтеграції. Узагальнено чинні нормативно-правові основи транскордонної співпраці та визначено потенціал реалізації стратегій підвищення її ефективності. Доведено, що важливим завданням для інтенсифікації транскордонної співпраці має бути активна співпраця між органами місцевої влади Польщі та України. Запропоновано напрями інституційно-організаційного забезпечення вирішення назрілих проблем та пріоритети стимулювання співпраці між Україною та Польщею в енергетичній сфері.

Біографія автора

I. I. Kochut, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

аспірант

Посилання

Enerhetyka. (2010). Ofitsiina storinka Ministerstva enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy. Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua. [In Ukrainian].
Konventsiia. (2009). Yevropeiska ramkova konventsiia pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialnymy obshchynamy abo vlastiamy (Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy pro pryiednannia do konventsii vid 16.11.2009 r.). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106. [In Ukrainian].
Kravtsiv, V. S. (Ed.). (2016). Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid / NAN Ukrainy. DU "Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy"; Lviv. 25 p. (Seriia "Problemy rehionalnoho rozvytku"). [In Ukrainian].
Proekt. (2010). Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 ("Tsyfrovyi poriadok dennyi" – 2020). Kontseptualni zasady, pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty "tsyfrovizatsii" Ukrainy do 2020 roku. Retrieved from: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. [In Ukrainian].
Stratehiia. (2014). Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 70, 23–25. [In Ukrainian].
Stratehiia. (2017). Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku "Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist" (skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2017 r., № 605-r). Retrieved from: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085. [In Ukrainian].
Yavorskyi, M. S. (2011). Ukrainsko-polska transkordonna spivpratsia u sferi pidtrymky innovatsii ta enerhozberezhennia. Nauka ta innovatsii, 2, 73–76. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2010). "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro transkordonne spivrobitnytstvo". Zakon Ukrainy № 3715-VI vid 21.01.2010 r. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2011). "Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini". Zakon Ukrainy № 3715-VI vid 08.09.2011 r. (zi zminamy i dopovnenniamy). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2016). "Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky". Zakon Ukrainy № 2623-14 vid 16.01.2016 r. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-14. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Kochut, I. I. (2018). Транскордонна співпраця України та Польщі в енергетичній сфері. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 83-87. https://doi.org/10.15421/40280415