Удосконалення методичних підходів до формування правових обмежень під час використання земельних ділянок у системі державного земельного кадастру

  • O. F. Kovalyshyn Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни
  • N. I. Kryshenyk Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни
Ключові слова: кадастри; відомості; права; землеустрій; проект; територіальні зони

Анотація

Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки довкілля, визначення правових відносин щодо землі та іншого нерухомого майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. В Україні створюється нова земельно-кадастрова система на основі узаконених прав, яка представлятиме собою єдину державну геоінформаційну систему відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону. На цей час вона не містить повних правових, просторових, якісних характеристик про земельні ділянки, як природного ресурсу землі, що не дає змоги встановити всіх обмежень, обтяжень прав під час їх використання. Обґрунтовано потреба удосконалення методичних підходів до формування відомостей у системі Державного земельного кадастру. Через брак повної інформації про землю, відбувається накладання прав одних суб'єктів на права інших в межах однієї земельної ділянки. Перехід до світової практики в частині формування земельної ділянки дасть змогу визначити її як індивідуалізовану частину "землі" зі встановленими межами та сформованими правами щодо органічно поєднаних на ній ресурсів. З огляду на це необхідно шляхом розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимотвірних об'єктів сформувати відомості інших кадастрів у системі Державного земельного кадастру. Запропонований підхід через визначення, накладання і відображення відомостей про природні ресурси у вигляді окремих шарів на Публічній кадастровій карті дасть змогу сформувати повноту відомостей щодо обмежень у використанні земельних ділянок, удосконалити правові відносин, узгодити інтереси приватних і суспільних потреб, що сприятиме створенню інформативної та багатофункціональної системи Державного земельного кадастру. Нагромадження різноманітних даних у межах однієї системи значно поліпшить адміністрування цих даних та підвищить ефективність територіального використання земельної ділянки.

Біографії авторів

O. F. Kovalyshyn, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

канд. екон. наук, доцент

N. I. Kryshenyk, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

канд. екон. наук, доцент

Посилання

Bavrovska, N. M., & Palamarchuk, L. V. (2010). Svitovyi dosvid formuvannia kadastru nerukhomosti ta yoho vplyv na formuvannia kadastrovykh system Ukrainy. Ekonomika APK, 20, 20–24. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/20_2010/7.pdf. [In Ukrainian].
Kustovska, O. V., & Mamon, M. O. (2013). Kadastrovi systemy yak efektyvnyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia. Ekonomika ta innovatsiinyi rozvytok natsionalnoho hospodarstva, 3(4–1), 65–67. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2013_3_15.pdf. [In Ukrainian].
Kodeks Ukrainy. (1994). Kodeks Ukrainy pro nadra vid 27 lypnia 1994 roku №132/94-VR. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80. [In Ukrainian].
Panas, R. M., & Malanchuk, M. S. (2014). Kadastr pryrodnykh resursiv. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 436 r. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2011). Pro Derzhavnyi zemelnyi kadastr: Zakon Ukrainy vid 07.07.2011 r., №3613-// Holos Ukrainy vid 06.08.2011 – №145. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613–17. [In Ukrainian].
Postanova KMU. (2012). Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Derzhavnoho zemelnoho kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2012 r., № 1051. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2013). Pro zatverdzhennia Poriadku informatsiinoi vzaiemodii mizh kadastramy ta informatsiinymy systemamy: Zakon Ukrainy vid 3 chervnia 2013 r., № 483. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/483-2013-%D0 %BF. [In Ukrainian].
Zakon Ukrainy. (2003). Pro zemleustrii: Zakon Ukrainy vid 22 travnia 2003 r., № 858-IV. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15. [In Ukrainian].
Savlisian, H. F. (n.d.) Ohliad kadastriv, yaki funktsionuiut v Ukraini. Retrieved from: https://3222.ua/article/oglyad_kadastrv_yak_funktsonuyut_v_ukran.htm. [In Ukrainian].
Tretiak, A. M. (2014) Kontseptualni zasady rozvytku modeli zemelnoho kadastru v Ukraini. Zemlevporiadnyi visnyk, 4, 22–26. [In Ukrainian].
Zemelnyi kodeks. (2001). Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r., № 2768–III. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Kovalyshyn, O. F., & Kryshenyk, N. I. (2018). Удосконалення методичних підходів до формування правових обмежень під час використання земельних ділянок у системі державного земельного кадастру. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 78-82. https://doi.org/10.15421/40280414