Суб'єкти реалізації державної політики соціального розвитку

  • M. A. Kalnutska Ужгородський національний університет, м. Ужгород
Ключові слова: суб'єкт; державна політика; соціальний розвиток; державні органи; соціальні програми; недержавні організації

Анотація

Розглянуто суб'єкти реалізації державної політики соціального розвитку. Зважаючи на ефективність реалізації державної політики соціального розвитку, важливою є характеристика тих інституцій, які розробляють та впроваджують соціальні програми. Зазначено, що об'єкти та суб'єкти державної політики соціального розвитку характеризуються різноманітністю, а їх особливості залежать від багатьох чинників. Поряд з існуванням потужного соціального інституту в особі державних органів, важливим для покращення державної політики соціального розвитку є підвищення ролі недержавних організацій. Визначено особливість впливу діяльності громадських організацій на реалізацію державної політики соціального розвитку. Якщо на макрорівні головним суб'єктом державної політики соціального розвитку виступає держава, то на мезорівні – органи регіональної влади, а на мікрорівні – особа та сім'я. За існування ієрархічної взаємозалежності між суб'єктами регулювання, суб'єкти нижчого рівня стають об'єктами політики, що проводиться суб'єктами вищого рівня. Зроблено висновок про те, що соціальна політика є однією з найважливіших функцій будь-якої держави, а особливості діяльності суб'єктів державної політики соціального розвитку на сучасному етапі та в сучасних умовах, із залученням громадського сектору, полягають у мінімізації функцій оперативного втручання в різні сфери життя, способи та форми реалізації людиною свого потенціалу.

Біографія автора

M. A. Kalnutska, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

канд. екон. наук, доцент, кафедра міжнародної політики

Посилання

Boguslavska, S. I., & Potapenko, L. V. (2013). A social policy is in the conditions of market relations. Financial space, 2(10), 106–110. [In Ukrainian].
Ilyash, O. I. (2012). Transformatsiyni sustemu natsionalnoi bezpecu Ukrainu. [Transformations of the system of social safety of Ukraine: regional measuring]. Lviv: PAIS. 592 p. [In Ukrainian].
Kogut, V. I. (2015). Factors of forming of models of social policy are in the context of problem of co-operation of state and non-state organizations of social sphere. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, 1, 31–34. [In Ukrainian].
Kolot, A. M. (2011). Asymmetries of development of sociallabour sphere: foreign experience and domestic realities. Ukraine: aspects of labour, 8, 3–11. [In Ukrainian].
Makarova, O. V. (2015). Sotsialna polituka v Ukraini. [A social policy is in Ukraine]. Kyiv: In-t demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy. 244 p. [In Ukrainian].
Orlova, N. S., Sabina, N. Yu., & Verovina, I. M. (2014). Sotsialni aspect economichnogo rozvutcu Ukrainu. [Social aspects of economic development of Ukraine]. Donetsk. 200 p. [In Ukrainian].
Tcach, O. (2013). Features of public social policy are in the field of social development of Ukraine. Ukrainian scientific magazine "Osvita Rehionu", 2, 53–58. [In Ukrainian].
Umanciv, Y. M., Minyilo, O. I., & Kosik, V. I. (2010). Mechanizm economichnoi politucu. [Mechanism of economic policy]. Ivano-Frankivsk. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Kalnutska, M. A. (2018). Суб’єкти реалізації державної політики соціального розвитку. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 74-77. https://doi.org/10.15421/40280413