Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

  • G. Ya. Dutka Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
Ключові слова: заклад вищої освіти; сфера послуг; туризм; готельно-ресторанна справа; вартість навчання; ліцензований обсяг прийому; загальний конкурс; інноваційні методи навчання

Анотація

Досліджено тенденції та перспективи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України. Порівняльний аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців показав, що однією з умов ефективного розвитку туристичної сфери та готельно-ресторанного бізнесу є наявність висококваліфікованих кадрів, які здатні приймати ефективні управлінські рішення, забезпечуючи конкурентоспроможність як окремих підприємств, так і галузі загалом. Посилення конкуренції у сфері освітньої діяльності вимагає від закладів вищої освіти постійно вдосконалювати свою діяльність за всіма її напрямами, покращувати якість викладання, що мобілізує заклад у ринкових умовах. Проаналізовано сучасний стан закладів вищої освіти України у сфері обслуговування; визначено рейтингову позицію закладів вищої освіти Львівщини. Досліджено концепції і механізми підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти в сучасних умовах. Виявлено конкурентні позиції та рівень використання освітнього потенціалу закладами вищої освіти Львівської області підготовки фахівців сфери обслуговування, зокрема, за спеціальностями 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм" за даними вступної кампанії 2017 р. Запропоновано інноваційні методи та форми, які доцільно впроваджувати в освітній діяльності закладів вищої освіти задля підвищення їхньої конкурентоспроможності, покращення якості освітніх послуг та підготовки кваліфікованих фахівців.

Біографія автора

G. Ya. Dutka, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

д-р пед. наук, професор, кафедра природничо-математичних дисциплін, проректор з навчально-методичної та виховної роботи

Посилання

Babeshko, M. Sc. (2016). Peculiarities of the preparation of specialists in hotel and restaurant business for professional activity at a higher educational institution. Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools, 46, 277–282. [In Ukrainian].
Butenko, O. P., & Strelchenko, D. O. (2016). The state of the restaurant economy of Ukraine and prospects of its development. Bulletin of economy of transport and industry, 56, 18–24. [In Ukrainian].
Grytsyuk, M. Yu., & Hrytsiuk, Yu. I. (2013). Metody kompleksnoho otsiniuvannia variantiv stratehichnoho rozvytku turystychnoi haluzi. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series of Computer Sciences and Information Technologies, 672, 110–119. Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika". [In Ukrainian].
Makovetska, N. V. (2014). Use of innovative technologies in the educational process of training future specialists in the field of tourism. Pedagogy of forming a creative person in higher and secondary schools, 36, 303–308. [In Ukrainian].
Martyniuk, I. A. (2014). Technologies of Project Training in Preparing an Agent for Tourism Organization. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 199(2), 196–204. [In Ukrainian].
Pitsul, K. S. (2016). Model of formation of preparedness for professional activity of future specialists in hotel and restaurant business as a result of professional training. Herald of Dnipropetrovsk University named after. A. Nobel. Series: Pedagogy and Psychology, 1. [In Ukrainian].
Saffransky, V. V. (2015). Basic requirements for specialists in the sphere of tourism and features of tourist education in higher educational institutions. Galician Economic Journal, 2(49). [In Ukrainian].
Savitska, O. P., & Savitska, N. V. (2013). Theoretical and methodical aspects of assessing the competitiveness of subjects of the tourism industry. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Development and Developmental, 776, 154–163. [In Ukrainian].
Vinduk, A. V. (2015). The use of game techniques in the professional training of bachelors in tourism. Scientific journal NPU Drahomanov NPO. Series 15, 11, 29–31. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Dutka, G. Y. (2018). Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 56-62. https://doi.org/10.15421/40280410