Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив

  • T. B. Danylovych Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • A. S. Havryliak Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • V. M. Melnyk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: молодіжне підприємництво; комунікаційні зв'язки; соціальне підприємство; університетське середовище; компетентності

Анотація

Висвітлено проблеми молодіжного підприємництва, показано роль та особливості функціонування вітчизняних і міжнародних структур університетського середовища, які працюють у сфері надання консультацій у створенні і веденні власного бізнесу. Показано, що попри безсумнівну ефективність цих структур у підготовці студентів до роботи у сучасних міжнародних та вітчизняних компаніях та наданні глибоких теоретичних знань з формування бізнесу, є неможливим, у рамках таких шкіл, прищеплення студентам вузькоспеціалізованих практичних навичок для ведення чітко визначеного бізнесу. Висвітлено проблеми реалізації соціальних студентських ініціатив та залучення міжнародних донорських організацій до їх фінансування. Обґрунтовано доцільність створення студентських майданчиків, як складової частини молодіжного і університетського підприємництва, на якому будуть створені умови для: студентів, щодо реалізації власних соціальних і бізнес-ідей; підприємців, які хочуть розвивати бізнес; освітян, науковців, фахівців, що прагнуть "інвестувати" власні знання, навики і досвід у реалізацію студентських ідей; університетів, що отримуватимуть замовлення від бізнесу на підготовку фахівців з чітко визначеними компетентностями. Запропоновано модель поетапного створення студентського майданчика з побудовою інфраструктури на базі вишів, профтехучилищ, коледжів, громадських організацій та технопарків і системою комунікаційних зв'язків між студентом, викладачем, підприємцем, освітнім закладом і місцевою владою, які в процесі комерціалізації бізнес-ідеї або формалізації соціальної ініціативи переростатимуть у партнерські або ділові.

Біографії авторів

T. B. Danylovych, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки підприємства і інвестицій

A. S. Havryliak, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра економіки підприємства і інвестицій

V. M. Melnyk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра економіки підприємства і інвестицій

Посилання

Chukhray, N. I. (2011). Akademichne pidpryyemnytstvo za kordonom ta v Ukrayini. [Academic entrepreneurship abroad and in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, 714, 448–458. [In Ukrainian].
Deyneko, L. V., & Mazaraki, A. A. (Ed.). (2017). Vzayemodiya nauky ta osvity v realizatsiyi innovatsiyno oriyentovanoyi modeli industrializatsiyi. [The Interaction of Science and Education in the Realization of the Innovative Model of Industrialization]. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyalnosti v Ukrayini: KH Mizhnarodnyy biznes-forum, (pp. 55–57), 21 bereznya 2017 r. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. [In Ukrainian].
Dumanska, I. Yu. (2013). Molodizhne innovatsiyne pidpryyemnytstvo yak natsionalna doktryna modernizatsiyi ekonomiky. [Youth Innovation Entrepreneurship as a National Doctrine for the Modernization of the Economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 4(2), 194–200. [In Ukrainian].
Kalenyuk, I., & Dyachenko, A. (2016). Pidpryyemnytski universytety v hlobalnomu osvitnomu prostori. [Business Universities in the Global Educational Space]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 2, 59–75. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2016_2_6. [In Ukrainian].
Pavlenko, A. F., Antonyuk, L. L. (Eds.), Vasylkova, N. V., Ilnytskyy, D. O. et al. (2014). Doslidnytski universytety: svitovyy dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini. [Research Universities: Global Experience and Development Prospects in Ukraine]. Kyiv: KNEU. 350 p. [In Ukrainian].
Romanovskyy, O. O. (2012). Fenomen pidpryyemnytstva v universytetakh svitu. [The phenomenon of entrepreneurship at world universities]. Vinnytsya: Nova Knyha. 504 p. [In Ukrainian].
Romanovskyy, O. O. (2015). Rozvytok akademichnoho pidpryyemnytstva i pidpryyemnytskykh vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh hlobalizatsiyi. [The development of academic entrepreneurship and entrepreneurship in higher education in a globalizing environment]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/16.pdf. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Danylovych, T. B., Havryliak, A. S., & Melnyk, V. M. (2018). Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив. Науковий вісник НЛТУ України, 28(4), 36-40. https://doi.org/10.15421/40280406