ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • I. M. Mosiy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: метод; мовлення; мовленнєві навички; термінологічна лексика; іноземна мова за професійним спрямуванням; формування мовленнєвих навичок; мислення

Анотація

Розглянуто важливість формування мовленнєвих навичок студентів у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. З'ясовано, які методи, вправи та завдання потрібно застосовувати для розвитку мовленнєвих навичок. Описано приклади вправ і завдань, які дають змогу студентам мислити та формувати іншомовну професійну комунікативну компетенцію певної галузі та забезпечують зв'язок вивчення мови з реальним контекстом її застосування у фаховій діяльності, розвивають пізнавальну та професійну мотивацію студентів. Наголошено, що під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням передусім варто звертати увагу на формування мовленнєвих навичок студентів, які спрямовані на оволодіння майбутньою професією та підвищують рівень загальної та професійної культури, сприяють підготовці до міжкультурної комунікації. Проаналізовано, які методи, вправи та завдання, що пропонують на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням, повинні мати проблемний характер та спонукати студентів до дискусії та висловлення власної думки. Вважають, що набуті знання піддаються змінам і щоб навчити студентів мислити, вчитися знаходити необхідну інформацію, самостійно вдосконалювати свої знання, які будуть необхідні в майбутній професії, потрібно застосовувати інноваційні методи навчання, а також важливо надати студентам можливість мислити, вирішувати проблеми, що активізує мовленнєву діяльність студентів. Зазначено, що для успішного формування мовленнєвих навичок студентів, потрібно підготувати ситуації, наближені до реально життєвих згідно з навчальною програмою, підштовхувати і мотивувати студентів, надавати їм впевненості, розширювати лексику, роблячи навчання захоплюючим та веселим, а також важливо, щоб отримані теоретичні знання у процесі навчання знайшли практичне застосування, щоб студент мав змогу розвивати й удосконалювати знання з іноземної мови та реалізовувати набуті навички іншомовної комунікації у майбутній професійній діяльності.

Біографія автора

I. M. Mosiy, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

асистент кафедри іноземних мов

Посилання

Bohdanova, I. Ye. (2015). Interaktyvni metody navchannia u vyshchii shkoli. Materialy Mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho seminaru "Komunikatyvna spriamovanist vyvchennia movnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh" 15 zhovtnia 2015 r. Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, (pp. 10–12). Kharkiv: NYuU im. Yaroslava Mudroho. 160 p. Retrieved from: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/angl.2015.pdf. [In Ukrainian].
Kravchenko, T. M. (2008). Vykorystannia metodu proektiv u navchanni spilkuvannia anhliiskoiu movoiu. Inozemni movy, 4, 66–70. [In Ukrainian].
Kravchuk, H. V. (2008). Navchannia profesiino oriientovanoho dialohichnoho movlennia na osnovi tekstiv naukovo-tekhnichnoi reklamy. Inozemni movy, 4, 54–57. [In Ukrainian].
Lutkovska, N. M. (2008). Navchalno-metodychnyi kompleks dlia formuvannia u maibutnikh ekonomistiv profesiino spriamovanoi leksychnoi kompetentsii z vykorystanniam videofonohram. Inozemni movy, 3, 37–43. [In Ukrainian].
Voronova, Ye. M. (2015). Rozvytok navychok komunikatyvnoi kompetentsii studentiv tekhnichnykh VNZ na osnovi poektnoi metodyky. Materialy Mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho seminaru "Komunikatyvna spriamovanist vyvchennia movnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh". Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho, (pp. 17–19). Kharkiv: NYuU im. Yaroslava Mudroho. 160 p. Retrieved from: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/angl.2015.pdf. [In Ukrainian].
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
Mosiy, I. M. (2018). ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 152-155. https://doi.org/10.15421/40280331
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи