ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ХЕММІНГОВОЇ ВІДДАЛІ

  • А. І. Sydor Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
  • О. P. Liura Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • Ya. М. Nykolaichuk Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
Ключові слова: лінії електропересилань; спецпроцесор; теоретико-числовий базис; джерело акустичних сигналів; релейний захист

Анотація

Розв'язано задачу розпізнавання гармонічних сигналів та образів на основі оцінки Хеммінгової віддалі, що виникає під час виникнення збурень у високовольтних лініях електропересилень типу накидів, замикань на землю та запусків потужних електроприладів. Проаналізовано основні переваги та недоліки виробників мікроконтролерних засобів релейного захисту. Розроблено теоретичні засади диференціально-різницевого алгоритму розпізнавання накидів і коротких замикань у лініях електропересилань. Розроблено структуру та функціональну схему спецпроцесора розпізнавання збурень у високовольтних лініях електропересилань на основі кореляційної оцінки Хеммінгової віддалі. Проведено дослідження часової складності спецпроцесора визначення Хеммінгової віддалі у теоретико-числовому базисі Радемахера. Виконано постановку задачі динамічного опрацювання цифрових сигналів на основі визначення Хеммінгової віддалі до джерела акустичних сигналів. Розроблено принципи структурної побудови та структурних рішень спецпроцесора кореляційного опрацювання акустичних сигналів. Розроблено структурні рішення спецпристрою визначення Хеммінгової віддалі у базисах Радемахера та Хаара, його структуру та базові компоненти. Сформовано принципи роботи спецпроцесора визначення Хеммінгової віддалі у теоретико-числових базисах Радемахера та Хаара.

Біографії авторів

А. І. Sydor, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

аспірант, кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

О. P. Liura, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

аспірант, кафедра комп'ютерних систем та мереж

Ya. М. Nykolaichuk, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Посилання

Kidyba, V. P. (2015). Releinyi zakhyst elektroenerhetychnykh system. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 504 p. [In Ukrainian].
Krulikovskyi, B. B., Sydor, A. I., Nykolaichuk, Ia. M., & Zastavnyi, O. M. (2016). Some Methods for Determining the Parameters of Mathematical Models of Forest Growth. Scientific Bulletin of UNFU, 26(3), 361–367. https://doi.org/10.15421/40260360. [In Ukrainian].
Krulikovskyi, B. B., Sydor, A., Zastavnyy, O., & Nykolaichuk, Yu. (2017). Method for Multidimensional Patterns Recognition in Hamming Spase. CADSM'2017, Lviv Ukraina, (pp. 195–198). [In Ukrainian].
Liura, O. P., & Vozna, N. Ya. (2017). Research and optimization of the components of microelectronic devices of relay in high-voltage lines. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 148–154. https://doi.org/10.15421/40270529
Liura, O., Ostrovka, I., Sabadash, I., Nykolaichuk, Ya. (2016). Theoretical Principles and Methods of Distortions Recognition in Load Surges, Short Circuits and Powerful Electric Drives Launching Type Power Lines. Proceedings of the XIII the International Conference, (pp. 33–36) (TCSET'2016).
Nykolaichuk, Ya. M. (2010). Teoriia dzherel informatsii. (2nd ed.). Ternopil: Ternohraf. 534 p. [In Ukrainian].
Nykolaichuk, Ya. M. (2012). Kody polia Halua: teoriia ta zastosuvannia. Ternopol: Ternohraf. 575 p. [In Ukrainian].
Sabadash, I. O. (2011). Novitni mikroprotsesorni tekhnolohii v ekspluatatsii merezh 6-36 kV. Elektrycheskye sety v systemy, 6, 34–39. [In Ukrainian].
Trembach, B. R. (2016). Metod vyznachennia viddali do dzherela akustychnykh syhnaliv. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky "Kompiuterni systemy ta merezhi". 110 p. [In Ukrainian].
Trembach, B. R. Sydor, A. I., & Vozna, H. V. (2017). Metody identyfikatsii dzherel akustychnykh syhnaliv u dvovymirnomu Khemminhovomu prostori, (pp. 86–89), (ACIT'2017). Ternopil. [In Ukrainian].
Trembach, R. B., Trembach, B. R., Sydor, A. I., & Vozna, H. V. (2017). Struktura ta systemni kharakterystyky spets protsesoriv vyznachennia Khemminhovoi viddali Realizovani v riznykh teoretyko-chyslovykh bazysakh. Mathematical and Computer Modelling Series: Technical sciences, (pp. 244–250). Kam'ianets-Podilsk Ukraina.
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
SydorА. І., LiuraО. P., & NykolaichukY. М. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ХЕММІНГОВОЇ ВІДДАЛІ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 131-136. https://doi.org/10.15421/40280327
Розділ
Інформаційні технології