АВТОМАТИЗОВАНА ВЕБ-СИСТЕМА ПІДБОРУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ АПРОКСИМАНТ

  • V. Р. Karashetskyy Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: апроксимація; метод Гауса; метод найменших квадратів; оптимальна апроксиманта; повний поліном; сайт; Java; Jzy3d

Анотація

Іноді таблично-задана функція є результатом експериментальних досліджень. Кожна з наведених точок, які входять у таблицю експериментальних даних, не є абсолютно достовірною внаслідок впливу ряду випадкових чинників. Розроблено методику і програмне забезпечення автоматизованої веб-системи підбору та відображення оптимальних апроксимант для таблично-заданих двовимірних залежностей. Розроблене програмне забезпечення представляє веб-сайт. Цю веб-систему можна застосовувати для математичного опису досліджуваних процесів у різних предметних областях. Для отримання розв'язку задачі апроксимації застосовано метод найменших квадратів. Як апроксиманту використано повний поліном. Систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів апроксиманти розв'язують чисельним методом Гауса для кожного з повних поліномів першого, другого, та третього степенів. Якість апроксимації оцінюють за максимальним значенням коефіцієнта детермінації. Підбір оптимальної апроксиманти виконують після заповнення таблиці значень xi, yi, zi двовимірної залежності у вікні графічного інтерфейсу системи. Розроблена веб-система виводить діалогове вікно з виразом оптимальної апроксиманти або з повідомленням про неможливість її отримати, якщо система лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів апроксиманти не має розв'язку, та відображає тривимірний графік оптимальної апроксиманти, який можна повертати, масштабувати, переміщати по осі Z, анімувати та зберегти у вигляді скриншоту, для цього застосовано бібліотеку Jzy3d на мові Java.

Біографія автора

V. Р. Karashetskyy, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. техн. наук, доцент, кафедра інформаційних технологій

Посилання

Coefficient of determination. (2018). Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination
JZY3D. (2018). Open source API for 3d charts. Retrieved from: http://www.jzy3d.org/
Опубліковано
2018-04-26
Як цитувати
KarashetskyyV. Р. (2018). АВТОМАТИЗОВАНА ВЕБ-СИСТЕМА ПІДБОРУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ АПРОКСИМАНТ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(3), 127-130. https://doi.org/10.15421/40280326
Розділ
Інформаційні технології