РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

  • O. M. Lobodynska Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • I. P. Magazynshchykova Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: екологізація освіти; компетентнісний підхід; результат навчання; зразок поведінки; сталий розвиток; соціологічний аналіз; метод портфоліо

Анотація

На засадах компетентнісного підходу та основ теорії соціальної практики обґрунтовано можливість використання поняття екологічна практика для вирішення актуальної проблеми формування у процесі навчання діяльнісної (поведінкової) складової компетентності майбутнього фахівця, а також її діагностики як результату навчання. У контексті концепції сталого розвитку запропоновано теоретичну інтерпретацію поняття екологічна практика, підходи до структурного аналізу екологічних практик, що застосовують у різних сферах життєдіяльності людини. Наведено результати соціологічного аналізу конкретних виявів екологічної активності студентів. Згідно з концепцією дослідження, зміни у поведінці відбуваються під впливом екологізації навчання, індикаторами цих змін є обізнаність студентів зі спектром екологічних практик, готовність їх використовувати та набутий у процесі навчання досвід їх застосування. Окреслено можливості методу портфоліо як засобу формування та оцінювання рівня екологічної компетентності студента. Доведено необхідність педагогічної підтримки використання студентами екологічних практик, яка полягає у підвищенні рівня обізнаності студентів про ефективні практики ресурсозбереження та природоохоронної діяльності, застосуванні спеціальних форм організації самостійної роботи студентів та їх практичної підготовки, використанні різних форм суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладача і студента, реалізації принципу навчання спільною дією – від спільної дослідницько-інноваційної діяльності до спільної громадської, волонтерської роботи, спрямованої на захист природи та покращення стану довкілля.

Біографії авторів

O. M. Lobodynska, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. соц. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціології та культурології

I. P. Magazynshchykova, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри соціології та культурології

Посилання

Adamovskyi, M. H., & Mahazynshchykova, I. P. (2014). Otsiniuvannia rivnia sformovanosti ekolohichnoi kompetentnosti VNZ yak rezultatu ekolohizatsii navchannia. [Assessment of the level of formation of ecological competence of higher educational institutions as a result of environmental education]. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 135–140. [in Ukrainian].
Balich, N. (2013). Socialjni praktyky ta jikhnja rolj v suchasnomu suspiljstvi. [Social practices and their role in modern society]. Sociologhija: teorija, metody, marketyngh, 4, 69–78. [in Ukrainian].
Barr, S. (2008). Environment and Society: Sustainability, Policy and the Citizen. Ashgate Publishing, Ltd.
Berthoû, S. (2013). The Everyday Challenges of Pro-Environmental Practices. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, 12, 53–68.
Dunlap, R. (2015). Environmental Sociology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 7, 796–803. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.91030-4
Evans, D., Southerton, D., & McMeekin, A. (2012). Sustainable consumption, behaviour change policies and theories of practice. The Habits of Consumption, COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, 12, 113–129. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies.
Gross, M., & Heinrichs, H. (2010). Environmental Sociology: European Perspectives and Interdisciplinary Challenges. Springer Science & Business Media.
Hards, S. (2011). Social Practice and the Evolution of Personal Environmental Values. Environmental Values, 20(1), 23–42. https://doi.org/10.3197/096327111X12922350165996
Hargreaves, T. (2011). Practice-ingbehaviour change: Applying social practice theory to pro-environmental behaviour change. Journal of Consumer Culture, 11, 79–99. https://doi.org/10.1177/1469540510390500
Mahazynshchykova, I., & Lobodynska, O. (2018). Teoretychne pidgruntia sotsiolohichnoho analizu ekolohichnykh praktyk yak zasobu dosiahnennia tsilei staloho rozvytku. [Theoretical basis of sociological analysis of environmental practices as a means to achieve sustainable development goals]. Hrani 2, 17–28. [in Ukrainian].
Panych, O. (2017). Yakoiu bude reforma akredytatsii u vyshchii osviti? Title of resources. Retrieved from: http://education-ua.org/ua/articles/1029-yakoyu-bude-reforma-akreditatsiji-u-vishchij-osviti
Rekomendatsii. (n.d.). Metodychni rekomendatsii shchodo rozroblennia standartiv vyshchoi osvity. Title of resources. Retrieved from: www.sau.Kyiv.ua/docs/20161220/recomendations.doc. [in Ukrainian].
Shove, E., & Spurling, N. (2013). Sustainable Practices: Social theory and climate change. London: Routledge.
Shove, E., Pantzar, M., & Watson, M. (2012). The Dynamics of Social Practice. Everyday Lifeand HowitChanges. London: Sage Publications.
Tunytsia, Yu. Yu., Mahazynshchykova, I. P., & Adamovskyi, M. H. (2016). Sotsialna vidpovidalnist universytetu za dosiahnennia tsilei staloho rozvytku. [The social responsibility of the university for achieving the goals of sustainable development]. Ievropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu, 4(2), 52–56. [in Ukrainian].
Tunytsia, Yu. Yu., Zahvoiska, O. M., & Adamovskyi, A. M. (2016). Ekonomichnyi dyskurs osvity dlia stalohoro zvytku. [The economic discourse of education for sustainable development]. Znannia, 4(74), 7–27. [in Ukrainian].
Zakon Ukrainy "Pro osvitu". (2017). Title of resources. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19
Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" (2014). Title of resources. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html.
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Lobodynska, O. M., & Magazynshchykova, I. P. (2018). РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 167-171. https://doi.org/10.15421/40280232
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи