МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ АМПЛІТУДИ ТА ЧАСТОТИ КОЛИВАННЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВІБРОСЕПАРАЦІЇ

  • D. P. Rebot Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • V. G. Topilnytskyy Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-5246-3400
Ключові слова: математична модель; вібраційний сепаратор; сипкий матеріал; фізико-механічні характеристики; динамічний процес

Анотація

Розглянуто останні розробки вібраційних сепараторів, їх переваги та дослідження, які проводили у сфері вібраційної сепарації. Встановлено, що проведені на сьогодні дослідження не можуть повністю описати рух сипкого матеріалу під час його вібраційної сепарації. Запропоновано метод визначення та дослідження амплітуди та частоти коливань сипкого матеріалу під час його сепарації за умови, що матеріал, який сепарується, рухається вздовж сита із певною сталою швидкістю, а нелінійні пружні характеристики сипкого матеріалу описуються певною степеневою залежністю. Для побудови математичної моделі руху матеріалу вздовж сита використано методи нелінійної механіки та апарат спеціальних Ateb-функцій. Під час дослідження знайдено співвідношення, які дають змогу визначити зміни амплітуди та частоти сипкого матеріалу залежно від швидкості його руху вздовж сита вібраційного сепаратора та від його фізико-механічних характеристик. Отримано аналог рівнянь у стандартному вигляді, які описують закони зміни основних параметрів динамічного процесу руху сипкого матеріалу вздовж сита. На основі отриманих результатів встановлено, що для найпростішої моделі процесу сепарації частота динамічного процесу залежить від амплітуди і швидкості руху середовища вздовж сита та для більших значень швидкості переміщення вздовж сита частота коливань сипкого середовища є меншою.

Біографії авторів

D. P. Rebot, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, асистент кафедри проектування та експлуатації машин

V. G. Topilnytskyy, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент кафедри проектування та експлуатації машин

Посилання

Lapshyn, V. L., Rydyh, A. V., & Glyhov, A. V., (2015). Matematicheskoe modelirovanie procesa vibracionnogo dvigeniia chastici materiala po rabochemy organy separatora. [Mathematical modeling of the vibrational movement process of the particle material on the work unit of the separator]. Scientific Bulletin of Irkutsk State Technical University, 3(98), 49–55. [in Russian].
Stotsko, Z., Rebot, D., & Topilnytskiy, V. (2016). Modeling and optimization of the parameters of loose environment vibratory separation. Scientific Journal Technological Complexes, 1(13), 86–90.
Stotsko, Z., Topilnytskyj, V., & Rebot, D. (2013). The influence of the loose medium parameters on the process of vibratory separation. Journal of Manufacturing and Industrial Engineering, 1–2(13), 17–19. https://doi.org/10.12776/mie.v12i1-2.179
Technology news. (2011). Sweco introduces high rate separator. Filtration + Separation, 48(5), 10–13. https://doi.org/10.1016/S0015-1882(11)70191–4
Topilnytskyy, V. G., Stotsko, Z. A., Kysyj, J. M., & Rebot, D. P. (2014). Investigation of the dynamics of vibratory separator with unbalanced drive. Scientific Bulletin of NULP, 786, 53–65.
Topilnytskyy, V., Rebot, D. et al. (2017). Modeling the dynamics of vibratory separator of the drum type with concentric arrangement of sieves. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/7(86), 26–34. https://doi.org/10.15587/1729–4061.2017.95615
Wang, Z., Miles, N. J., Wu, Tao, Gu, Fu, & Hall, Ph. (2016). Recycling oriented vertical vibratory separation of copper and polypropylene particles. Powder Technology, 301, 694–700. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2016.06.003
Yu, Xiaodong, Luo, Zhenfu, Li, Haibin, & Gan, Deqing. (2017). Effect of vibration on the separation efficiency of oil shale in a compound dry separator. Fuel, 214, 242–253. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.10.129
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Rebot, D. P., & Topilnytskyy, V. G. (2018). МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ АМПЛІТУДИ ТА ЧАСТОТИ КОЛИВАННЯ СИПКОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВІБРОСЕПАРАЦІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 164-166. https://doi.org/10.15421/40280231
Розділ
Інформаційні технології