ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ РЕГІОНУ

  • I. G. Tsmots Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • Yu. V. Tsymbal Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів https://orcid.org/0000-0001-9119-6771
  • V. I. Roman Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • R. V. Sydorenko Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: інформаційно-аналітична система; сховище даних; реальний час; нейронні мережі

Анотація

Визначено, що для ефективного управління енергоефективністю багаторівнева система управління повинна забезпечувати збір енергетичних даних у реальному часі, створення єдиного інформаційного простору з достовірною, повною та оперативною інформацією, захист даних від несанкціонованого доступу, зберігання, опрацювання, аналіз накопичених даних, прогнозування енергоефективності, визначення шляхів зменшення технологічних і невиробничих втрат енергоресурсів. Розроблено структуру засобів збереження трирівневої системи управління енергоефективністю, у якій перший рівень використовують для збереження енергетичних даних від підприємств регіону, а другий та третій рівні – зберігають інформацію відповідно економічно-виробничого та технологічного характеру про діяльність підприємства. Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи, основними компонентами якої є засоби: ETL, збереження та захисту даних, аналітичного опрацювання, набування знань, інтелектуального аналізу даних, прогнозування енергоефективності, підтримки прийняття рішень і візуалізації. Вибрано підходи в інтеграції та консолідації даних і сформовано перелік задач для засобів опрацювання даних. Розроблено засоби захисту даних у сховищі від несанкціонованого доступу на базі нейромережевих технологій.

Біографії авторів

I. G. Tsmots, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем управління

Yu. V. Tsymbal, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем управління

V. I. Roman, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

аспірант кафедри автоматизованих систем управління

R. V. Sydorenko, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

асистент кафедри автоматизованих систем управління

Посилання

Bertocco, M., Cappellazzo, S., Flammini, A., & Parvis, M. (2002). A multi-layer architecture for distributed data acquisition. Proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, (IMTC/2002), 2, 1261–1264. https://doi.org/10.1109/IMTC.2002.1007138
BeyeNETWORK (2015). Big Data Implementation vs. Data Warehousing. Retrieved from: http://www.b-eye-network.com/view/17017
Big Data. (2013). Big Data and its Impact on Data Warehousing. Retrieved from: http://cdn.ttgtmedia.com/BeyeNETWORK/downloads/BigDataE-Book_final.pdf
Chiu, Yu., & Hsien, et al. (2014). Enterprise resource planning. 128 p.
Data Warehouse Design. (2013). Retrieved from: http://tdan.com/data-warehouse-design-inmon-versus-kimball/20300
Diamantaras, K. I., & Kung, S. Y. (1996). Principal Component Neural Networks: Theory and Applications, Wiley. 270 p.
Kunynets, A. I., & Hrytsiuk, Yu. I. (2013). Informatsiini zahrozy ta problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky promyslovykh kompanii. Scientific Bulletin of UNFU, 23(2), 352–360. Lviv: RVV NLTU Ukrainy. [in Ukrainian].
Lambda Architecture. (2015). Retrieved from: http://lambda-architecture.net/
Medykovskyi, M. O., Tkachenko, R. O., Tsmots, I. H., Tsymbal, Yu. V., Doroshenko, A. V., & Skorokhoda, O. V. (2015). Intelektualni komponenty intehrovanykh avtomatyzovanykh system upravlinnia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. 280 p. [in Ukrainian].
Medykovskyi, M. O., Tsmots, I. G., & Skorokhoda, O. V. (2014). Spectrum neural network filtration technology for improving the forecast accuracy of dynamic processes in economics. Actual Problems of Economics, 12(162), 410–416.
Medykovskyi, M. O., Tsmots, I. G., & Tsymbal, Y. V. (2013). Intelligent data processing tools in the systems of energy efficiency management for regional economy. Actual Problems of Economics, 12(150), 271–277.
Medykovskyi, M. O., Tsmots, I. G., Skorokhoda, O. V., & Teslyuk, T. V. (2016). Design of Intelligent Component of Hierarchical Control System. Econtechmod. An International Quarterly Journal, 5(2.3), 3–10.
Medykovskyi, M. O., Tsmots, I. H., & Podolski, M. R. (2013). Obgruntuvannia pryntsypiv pobudovy ta rozroblennia uzahalьnenoi struktury informatsiino-analitychnoi systemy dlia otsiniuvannia, prohnozuvannia ta upravlinnia enerhoefektyvnistiu ekonomiky rehionu. Visnyk NU "Lьvivsьka politekhnika". Seriia: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii, 751, 40–51. Lviv. [in Ukrainian].
Medykovskyi, M. O., Tsmots, I. H., & Tsymbal, Y. V. (2016). Information analytical system for energy efficiency management at enterprises in the city of Lviv (Ukraine). Actual Problems of Economics, 1(175), 379–384.
O'Leary, D. E. (2000). Enterprise resource planning systems: systems, life cycle, electronic commerce, and risk. Cambridge University Press. 350 p.
Stashevskyi, Z. P., & Hrytsiuk, Yu. I. (2013). Analiz dzherel zahroz informatsiinym systemam na etapi initsiatsii proektu. Visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti, 7, 67–74. Lviv: Vyd-vo LDU BZhD. [in Ukrainian].
Teslyuk, T., Tsmots, I., Teslyuk, V., Medykovskyi, M., & Opotyak, Y. (2017). Architecture of the management system of energy efficiency of technological processes at the enterprise. Proceedings of XIIth International Scientific and Technical Conference, (CSIT'2017), 5–8 September, 429–433. Lviv, Ukraine.
Teslyuk, T., Tsmots, I., Teslyuk, V., Medykovskyy, M., & Opotyak Y. (2018). Architecture and Models for System-Level Computer-Aided Design of the Management System of Energy Efficiency of Technological Processes at the Enterprise. Automation 2017. International Conference Automation 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing 689, Springer, 538–557.
Tsmots, I. G., Tsymbal, Y. V., & Tsmots, O. I. (2012). Early-warning systems for enterprises using neural networks tools. Actual Problems of Economics, 10(136), 283–291.
Tsmots, I. H., Skorokhoda, O. V., & Roman, V. I. (2016). Skhovyshcha danykh bahatorivnevykh system upravlinnia enerhoefektyvnistiu. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 77, 192–197. [in Ukrainian].
Tsmots, I. H., Tesliuk, T. V., Opotiak, Yu. V., & Tesliuk, V. M. (2017). Arkhitektura bahatorivnevoi systemy upravlinnia enerhoefektyvnistiu rehionu. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Seriia: Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii, 864, 201–209. Lviv. [in Ukrainian].
Tsymbal, Y., & Tkachenko, R. (2016). A Digital Watermarking Scheme Based on Autoassociative Neural Networks of the Geometric Transformations Model. Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing, 231–234.
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Tsmots, I. G., Tsymbal, Y. V., Roman, V. I., & Sydorenko, R. V. (2018). ЗАСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ РЕГІОНУ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 137-143. https://doi.org/10.15421/40280226
Розділ
Інформаційні технології