ТИПОЛОГІЧНЕ РАНЖИРУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

  • Yu. Yu. Ovchynnykova Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця
Ключові слова: заповідні об'єкти; критерії оцінки; збалансований розвиток; природні ядра

Анотація

На основі ландшафтно-екологічних, геоботанічних, репрезентативних і зоогеографічних принципів і підходів проведено типологічне ранжирування ключових територій екологічної мережі Східного Поділля. Визначено співвідношення природних і антропогенних елементів на різних ділянках ландшафтів та наявність антропогенних екотонів. Ключові території виділено з врахуванням таких критеріїв: ступеня природності території; флористично-фауністичної значущості; ландшафтно-ценотичної і видової репрезентативності; функціонального призначення ключової території; наявного режиму заповідності. Території екологічної мережі Східного Поділля визначено за 5-бальною шкалою. Запропоновані 24 ключові території репрезентують практично всі ландшафтно-ценотичні комплекси регіону і відповідають загальнонауковим і практичним підходам до їх формування. Ключові території охоплюють, відповідно, флористично-фауністичне різноманіття. Акцентовано увагу на те, що на етапі розроблення локальних складових екологічної мережі в межах адміністративних, фізико-географічних і геоботанічних районів, функціонально-просторову структуру пропонованих ключових територій потрібно деталізувати на рівні окремих виділів землекористування з наданням їм різного статусу.

Біографія автора

Yu. Yu. Ovchynnykova, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, м. Вінниця

доцент кафедри зоології та екології

Посилання

Departamentu ekolohii. (n.d.). Ofitsalnii sait Departamentu ekolohii ta prirodonykh resursiv Vinnitskoi ODA. Retrieved from: http://www.vin.gov.ua/web/upravlinnya/web_dep_ecolog. [in Ukrainian].
Didukh, Ya. P. & Sheliakh-Sosonko, Yu. R (2003). Heobotanichne rainuvannia Ukrainy ta sumizhnykh terytorii. Ukrainskii botanichnyi zhurnal, 60(1), 6–17. [in Ukrainian].
Marynych, O. M. & Shyshchenko, P. H. (2005). Fizychna heohrafiia Ukrainy: pidruchnyk. Kyiv: Znannia. 511 p. [in Ukrainian].
Mudrak, O. V., Mudrak, H. V. & Polishchuk, V. M. (2015). Etalony pryrody Vinnychchyny: monohrafiia. Vinnytsia: Ltd. Konsol. 540 p. [in Ukrainian].
Rudenko, L. H. (2008). Natsionalnyi atlas Ukrainy. Kyiv: DNVP Kartohrafiia. 440 p. [in Ukrainian].
Sheliakh-Sosonko, Yu. R. (2004). Formuvannia regionalnikh skhem ekomerezhi: metodichni rekomendatsii. Kyiv: Fitosotsiotsentr. 71 p. [in Ukrainian].
Tsaryk, L. P. (2006). Ekoloho-heohrafichnii analiz i otsiniuvannia terytorii: teoriia ta praktyka. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan. 256 p. [in Ukrainian].
Zakonodavstvo. (n.d.). Prirodookhoronne zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved from: http://www.rada.gov.ua. [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Ovchynnykova, Y. Y. (2018). ТИПОЛОГІЧНЕ РАНЖИРУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 81-85. https://doi.org/10.15421/40280215
Розділ
Екологія та довкілля