ЗБЕРЕЖЕННЯ EX SITU КИЗИЛЬНИКІВ ФЛОРИ СИБІРУ У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  • H. Т. Grevtsova Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ
  • Т. B. Vakulenko Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ
Ключові слова: інтродукція; морфологічні ознаки; щиток; гіпостиль

Анотація

Відзначено, що колекція видів роду Cotoneaster Medik. у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка – найбільша у Східній Європі, налічує 200 видів та культиварів, серед яких кілька представників флори Сибіру: С. сommixtus (C. K. Schneider) Flinck et Hylmo;; С. kyachticus, species nov.; C. laxiflorus Jacq. ex Lindl.; C. logginovii Grevtsova; C. lucidus Schlecht.; C. megalocarpus M. Popov.; C. mongolicus Pojark.; C. neo-popovii Czerepanov sp. nov.; C. tjulinae Pojark.; С. yacuticus J. Fryer et B. Hylmo. Зазначено, що C. kyachticus, sp. nov., який тривалий час у ботанічному саду культивовано під назвою C. melanocarpus Fisch.ex Blytt, після знайомства з гербарієм природних зборів Сибіру (м. Новосибірськ) виокремлено в інший таксон. Наведено детальний опис пагонів, листків, квіток, плодів та насіння інтродукованих кизильників сибірської флори, виділено діагностичні ознаки, що сприяють ідентифікації таксонів. Наголошено, що аналіз морфологічних ознак C. neo-popovii та C. tjulinae дає всі підстави відновити ці види у списках флори Сибіру, з яких упродовж останнього часу вони вилучені. Встановлено, що на цей час в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка зберігається ex situ дев'ять видів Cotoneaster флори Сибіру та три форми міжродового гібриду × Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.

Біографії авторів

H. Т. Grevtsova, Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

д-р біол. наук, професор, провідний науковий співробітник сектору

Т. B. Vakulenko, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ

канд. біол. наук, ст. науковий співробітник відділу природної флори

Посилання

Bondartsev, A. S. (1954). Scale of colors. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. 28 p. [in Russian].
Fedorov, Al. L., Kirpichnikov, M. E., & Artiushenko Z. T. (1956). Atlas on descriptive morphology of higher plants. Sheet. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. 302 p. [in Russian].
Fryer, J., & Hylmo, B. (2009). A Comprehensive Guide to Shrubs for Flowers, Fruit and Foliage. London-Portland: Timber Press. 344 p.
Grevtsova, H. T. (1999). Atlas Coppersmiths Cotoneaster (Medic.) Bauhin. Kyiv: Home, garden, garden. 372 p. [in Russian].
Grevtsova, H. T. (2015). The cotoneaster Logginov is a new species of Cotoneaster for the flora of Southern Siberia. Problems of botany of Southern Siberia and Mongolia. Collection of scientific articles on the materials of the Fourteenth International Scientific and Practical Conference, (pp. 135–139), May 25–29, Barnaul. [in Russian].
Grevtsova, H. T., Vakulenko, T. B., & Mikhaylova, I. S. (2015). Ex situ conservation of x Sorbocotoneaster pozdnjakovii Poyark. In the Academic Fomin Botanical Garden. Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. Part I. Nitra. (pp. 196–200). [in Ukrainian].
Koropachinskiy, I. Yu., & Vstovskaya, T. N. (2002). Cotoneaster Medic. Cotoneaster. Woody plants of Asian Russia, (pp. 310–316). Novosibirsk: Izdatel'stvo SB RAS, Geo. [in Russian].
Rusanov, F. N. (1971). The method of generic complexes in the introduction of plants. Bulletin GBS AN USSR, 81, 15–20. [in Russian].
Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
GrevtsovaH. Т., & VakulenkoТ. B. (2018). ЗБЕРЕЖЕННЯ EX SITU КИЗИЛЬНИКІВ ФЛОРИ СИБІРУ У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. Науковий вісник НЛТУ України, 28(2), 20-25. https://doi.org/10.15421/40280202
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство