ІНТЕГРАЦІЯ СИТУАЦІЙНИХ І ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ДІАГРАМ У КАТЕГОРНО-ФУНКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИСТЕМ

Ключові слова: об'єкт, параметри, структура, режим, управління, аварія, інформація

Анотація

Проведено системний аналіз агрегованої структури енергоактивного об'єкта, з багаторівневою складністю опису системи. Обґрунтовано складність задач функціонування, управління режимом. Важливою проблемою є розв'язання задач ідентифікації рівня ризиків і причин виникнення кризових та аварійних ситуацій оперативним персональним АСУ-ТП. Відповідно така проблемна задача потребує певного рівня адекватного мислення, яке забезпечило б оператору уявити в полі свого зору схему взаємодії всіх агрегатів об'єкта від входу до виходу, фізичні й енергетичні перетворення під час технологічного процесу, здатність оцінити зміст ситуації і сформувати базис прийняття рішень. Сформовано інформаційний образ, ситуації та причинно-наслідкову діаграму впливу управлінських дій і факторів збурення на режим функціонування об'єкта. Розглянуто базові моделі опису систем, які ґрунтуються на концепціях опису та відображення зв'язків між об'єктами і компонентами: структурного аналізу; теоретико-множинні представлення; категорно-функторні моделі. У цих моделях базовими є множини компонент і відношення між ними, що відображають організацію системи загалом, яку повинен сприйняти оператор у процесі виконання службових завдань управління агрегованим об'єктом згідно з цільовим завданням логіко-графовим та алгебраїчним. Сформовано структурні образи в понятійному базисі, в якому виділено найістотніші аспекти структури і функціонування об'єкта, параметри, характеристики, зв'язки, області впливу ресурсних факторів, дії на конструкції агрегатів, що повинно бути освоєно і відображено в полі уваги і пам'яті (оперативній, глибинній) когнітивної системи оператора з відповідною підготовкою і базою знань, необхідних для виконання управлінських дій під час оперативного управління енергоактивним об'єктом у структурі теплової електростанції. Розглянуто підходи, методи, моделі подання знань про структуру системи з енергоактивними об'єктами, які є носіями забруднення екологічного середовища. Обґрунтовано схему інтерпретації термінальних діаграм, категорних та Ікасави для аналізу стадій фізико-хімічних процесів у технологічному агрегаті, водному середовищі, атмосфері і ґрунті, екологічного середовища енергоактивних об'єктів. Це є інформаційною і системною підставою для створення структури системи моніторингу навколишньої екосистеми, яка повинна враховувати особливості технологічних процесів, хімію реагентів, режими функціонування об'єктів згідно з державними директивами і законами.

Біографії авторів

N. K. Lysa, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, асистент кафедри інформаційних систем та технологій
L. S. Sikora, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор кафедри автоматизованих систем управління
R. S. Martsyshyn, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизованих систем управління
Yu. G. Miyushkovych, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій видавничої справи
B. V. Dyrnak, Українська академія друкарства, м. Львів
д-р техн. наук, професор, ректор

Посилання

Abartculiian, R. V., Mekne, I., & Shtoian, D. (1989). Vvedenie v stokhasticheskuiu geometriiu. Moscow: Nauka. 400 p. [In Russian].

Alpandze, G. E., Romanov, L. G., Chervonnyi, A. A., & Shakhtarin, F. K. (1988). Garantiinyi nadzor so slozhnymi tekhnicheskimi sistemami. Moscow: Mashinostroenie. 232 p. [In Russian].

Azizov, A. M. (1983). Informatcionnye sistemy kontrolia parametrov tekhnologicheskikh protcessov. Leningrad: Khimiia. 328 p. [In Russian].

Bolshakova, A. A. (Ed.). (2006). Intelektualnye sistemy upravleniia organizatcionno-tekhnicheskimi sistemami. Moscow: Goriachaia liniia. Telekom. 160 p. [In Russian].

Dragan, Ya. P., Hrytsiuk, Yu. I., & Palianytsia, Yu. B. (2016). Systemnyi analiz statystychnoho otsiniuvannia staniv stokhastychnoi vibratsiinoi systemy i pryntsypu shuntuvannia. Scientific Bulletin of UNFU, 26(1), 395–402. https://doi.org/10.15421/40260161

Drahan, Ya. P., Hrytsiuk, Yu. I., Sikora, L. S., Yavorskyi, B. I., & Palianytsia, Yu. B. (2016). Klasy variantnosti syhnaliv i yikh liniinykh peretvoren ta chyselni metody – vyslidy systemnoho analizu riadu Teilora. Obchysliuvalni metody i systemy peretvorennia informatsii: mater. IV-oi nauk.-tekhn. konf., prysviachenii pamiati profesora B. O. Popova, 28–30 veresnia 2016 r., m. Lviv, Ukraina, (pp. 30–35). Lviv: Vyd-vo FMI im. H. V. Karpenka. [In Ukrainian].

Gorskii, Iu. M. (1978). Informatcionnye aspekty upravleniia i modelirovaniia. Moscow: Nauka. 2012 p. [In Russian].

Herasymov, B. M., Lokaziuk, V. M., Oksiiuk, O. H., & Pomorova, O. V. (2007). Intelektualni systemy pidtrymky pryiniattia rishen. Kyiv: Vyd-vo Evropeiskoho universyte tu. 335 p. [In Ukrainian].

Holubets, M. A. (2000). Ekosystemolohiia. Lviv: Polli. 299 p. [In Ukrainian].

Pospelov, D. A., & Gaaze-Rappoport, M. G. (1987). Ot ameby do robota: modeli povedeniia. Moscow: Nauka. 297 p. [In Russian].

Sikora, L. S. (2009). Kohnityvni modeli ta lohika operatyvnoho upravlinnia v iierarkhichnykh intehrovanykh systemakh v umovakh ryzyku. Lviv: TsSD "EBTES". 432 p. [In Ukrainian].

Sikora, L. S., Lysa, N. K., & Miiushkovych, Yu. H. (2009). Kompleksuvannia informatsiino-vymiriuvalnykh system, SPPR ta modelei ekspertnykh znan dlia operatyvnoi pidtrymky pryiniattia rishen v umovakh nadzvychainykh sytuatsii na potentsiino-nebezpechnykh obiektakh. Instytut problem modeliuvannia v enerhetytsi: zb. nauk. prats, 52,166–175. [In Ukrainian].

Sikora, L. S., Lysa, N. K., Martsyshyn, R. S., & Miiushkovych, Yu. H. (2013). Informatsiino-vymiriuvalni lazerni systemy otsinky kontsentratsii zabrudnen tekhnohennoho seredovyshcha z ekspertnoiu pidtrymkoiu. Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, 68,133–140. Kyiv IPME. [In Ukrainian].

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Lysa, N. K., Sikora, L. S., Martsyshyn, R. S., Miyushkovych, Y. G., & Dyrnak, B. V. (2018). ІНТЕГРАЦІЯ СИТУАЦІЙНИХ І ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ДІАГРАМ У КАТЕГОРНО-ФУНКТОРНІЙ СТРУКТУРІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИСТЕМ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 131-135. https://doi.org/10.15421/40280126
Розділ
Інформаційні технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають