МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАКИДІВ І ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАНЬ

  • N. Ya. Vozna Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
  • O. P. Liura Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
  • I. O. Sabadash Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
  • I. I. Ostrovka Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
Ключові слова: діагностування, збурення, накид, коротке замикання, електричне обладнання, спецпроцесор

Анотація

Викладено теоретичні засади методів розпізнавання образів на основі алгебраїчного, структурного, геометричного, статистичного, кореляційного, спектрального аналізів та обґрунтовано їх системні характеристики. Запропоновано диференціально-різницевий метод розпізнавання накидів і замикань на землю, який виконується згідно з алгоритмом опрацювання цифрових гармонічних сигналів, що включає: формування цифрограм фазних струмів з постійним кроком дискретизації та квантування, які проаналізовано у квадратичному просторі на інтервалі одного півперіоду гармонічної частоти. Досліджено структури та системні характеристики таких компонентів пристрою розпізнавання накидів та замикань на землю: АЦП розгорнутого типу, багаторозрядного регістра зсуву, структури логічних елементів "Виключне АБО", цифрового перемножувача та спецпроцесора обчислення порогового значення імпульсно-квадратичної функції, яка ідентифікує накид або замикання на землю. Викладено інформаційну технологію проектування структурних рішень спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань. Систематизовано наявні засоби релейного захисту на основі апаратних та програмно-апаратних мікропроцесорних контролерів цифрового захисту. Класифіковано компоненти спецпроцесора та обґрунтовано їх характеристики, орієнтовані на лінії електропересилань 6 кВ. Продемонстровано часові діаграми випрямлених значень фазної напруги, струму та різниці фаз Δφ під час накидів, коротких замикань та запуску потужних електродвигунів у високовольтних ЛЕП.

Біографії авторів

N. Ya. Vozna, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
канд. техн. наук, доцент
O. P. Liura, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
аспірант кафедри комп'ютерних систем та мереж
I. O. Sabadash, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
канд. техн. наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління
I. I. Ostrovka, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
аспірант кафедри електроенергетики та систем управління

Посилання

Gorelik, A. L., & Skripkin, V. A. (1984). Metody raspoznavaniia. Moscow: Vysshaia shkola. 207 p. [In Russian].

Kondalev, A. I., et al. (1987). Vysokoproizvoditelnye preobrazovateli formy informatcii. Kyiv: Naukova dumka. 280 p. [In Russian].

Krulikovskyi, B., Davletova, A., Gryga, V., & Nykolaichuk, Ya. (2017). Synthesis of Components of High Performance Special Processors of Execution of Arithmetic and Logical Operations Data Processing in Theoretical and Numerical Basis Rademacher. 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), 214–217. Lviv.

Liura, O. P., & Vozna, N. Ya. (2017). Research and optimization of the components of microelectronic devices of relay in high-voltage lines. Scientific Bulletin of UNFU, 27(5), 148–154. [In Ukrainian]. https://doi.org/10.15421/40270529

Liura, O., Sabadash, I., Vozna, N., & Ostrovka, I. (2017). Project of structural solutions and components of special processor of relay protection in high-voltage lines of electricity transmission / Proceedings of XIIIth International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: MEMSTECH'2017, 70–73. Lviv.

Liura, O., Ostrovka, I., Sabadash, I., & Nykolaichuk, Ya. (2016). Theoretical Principles and Methods of Distortions Recognition in Load Surges, Short Circuits and Powerful Electric Drives Launching Type Power Lines. Proceedings of the XIII the International Conference TCSET'2016, 33–36. Lviv.

Nykolaichuk, Ya. M., Vozna, N. Ya., & Pitukh, I. R. (2010). Proektuvannia spetsializovanykh kompiuternykh system. Ternopil: TzOV "Terno-hraf". 392 p. [In Ukrainian].

Shilo, V. L. (1987). Populiarnye tcifrove mikroskhemy. Moscow: Radio i sviaz. 352 p. [In Russian].

Zadeh, L. A. (1975). The concept of linguistic variable and its application to approximate reasoning. Information Sciences, 8, 199–249.

Zavediuk, T., Franko, Y., & Liura, O. (2015). Computer technologies in information security. In edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk Recognition of images based on special processors with neural components, (pp. 299–313). Ternopil: Kart-blansh.

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Vozna, N. Y., Liura, O. P., Sabadash, I. O., & Ostrovka, I. I. (2018). МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАКИДІВ І ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ У ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАНЬ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 79-84. https://doi.org/10.15421/40280116
Розділ
Технологія та устаткування