ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННИХ КОМПОНЕНТІВ З ПОРИСТИХ ІНЕРТНИХ ЧАСТИНОК

  • D. M. Simak Сумський державний університет, м. Суми
  • V. I. Sklabinskyi Сумський державний університет, м. Суми
Ключові слова: екстрагування, внутрішня дифузія, коефіцієнт

Анотація

Досліджено замкнений періодичний процес екстрагування розчиненого компоненту купруму сульфату з пористих частинок каоліну. Наведено методику проведення експериментальних досліджень. Експериментально визначено зміну концентрації купруму сульфату в екстрагенті – дистильованій воді. Складено матеріальний баланс процесу екстрагування. Для умов інтенсивного перемішування, що забезпечує внутрішньодифузійний процес, сформульовано математичну модель кінетики екстрагування, яка складається з диференціального рівняння молекулярної дифузії для частинок кулястої форми. Диференціальне рівняння доповнено початковими та граничними умовами. Наведено теоретичне рішення задачі, що дає змогу визначити середню по зерну концентрацію розчинного компонента у твердій фазі. Це рішення трансформувалось у теоретичну залежність для визначення концентрації у рідинній фазі, використовуючи для цього рівняння матеріального балансу. Для визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії експериментальні результати представлено графічно. Враховуючи, що теоретичне рішення є сумом членів і за високих значень часу екстрагування можна скористатись тільки першим членом суми, рішення подано у напівлогарифмічній системі координат. Для цього визначено перший корінь характеристичного рівняння. З графічної залежності визначено тангенс кута нахилу прямої лінії, що є областю регулярного режиму. Визначено коефіцієнт внутрішньої дифузії, який для досліджуваної системи становить 3,7×10–10 м2/с.

Біографії авторів

D. M. Simak, Сумський державний університет, м. Суми
канд. техн. наук, здобувач
V. I. Sklabinskyi, Сумський державний університет, м. Суми
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв

Посилання

Aksielrud, G., & Аltshuler, M. (1983). Vvedeniye v kapillarno-chimiczeskuyu technologiyu. Moscow: Chimiya. 264 p.

Aksielrud, G., & Lysianski, W. (1978). Ekstrakcja w ukladzie cialo stale – ciecz. Warszawa: Wydawnictwo Nauk.-Techn. 275 p.

Bandura, V., & Kamenovska, L. (2014). Rozrobka technolohicznoi schemy ekstrahuvannia oliyi. ONAChT "Naukovi praci", 45(3), 39–42.

Gumnitsky, J., Atamaniuk, V., & Symak, D. (2017). Kinetyka ekstrahuvannia midi sulfatu z porystych czastynok. Integrovani technologii ta energozbererzennia, 4, 23–27.

Levenspiel, O. (1999). Chemical reaction engineering. New York: John Wiley & Sons Inc., 621 p.

Natareev, S., Kokina, N., Natareev, O., & Dubkova, E. (2015). Massoperenos v sisteme s tverdym telom. TOChT, 49(1), 34–38.

Petrus, R., Akselrud, G., Gumnitsky, J., & Piantkowski, W. (1998). Wymiana masy w ukladzie cialo stale – ciecz. Rzeszow: Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. 365 p.

Sabadash, V., Mylanyk, O., Matsutska, O., & Gumnytsky, J. (2017). Kinenic regularities of copper ions adsorption by natural zeolite. Chemistry & Chemical Technology, 11(4), 459–462.

Semenyshyn, E., Trockyy, V., & Fedorczuk-Moroz, V. (2004). Osoblyvosti ekstrahuwannia ciliovych komponentiv z porystych struktur. Scientific Bulletin of UNFU, 14(4), 317–321.

Stadnytska, N., Pavluk, I., & Shvec, V. (2012). Vybir optymalnych technologicznych pframetriv otrymannia antymikrobnoi nastoyanky. Visnyk Nac. Universytetu "Lvivska politechnika", 726, 105–111.

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Simak, D. M., & Sklabinskyi, V. I. (2018). ЕКСТРАГУВАННЯ РОЗЧИННИХ КОМПОНЕНТІВ З ПОРИСТИХ ІНЕРТНИХ ЧАСТИНОК. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 70-73. https://doi.org/10.15421/40280114
Розділ
Технологія та устаткування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають