ЕКОЛОГО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПІДТЕРИКОНОВИХ СТІЧНИХ ВОД КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТОМ

  • O. T. Mazurak Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • N. V. Kachmar Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • G. A. Lysak Львівський національний аграрний університет, м. Львів
  • I. V. Foremna Львівський національний аграрний університет, м. Львів
Ключові слова: важкі метали, стічні води, забруднювальні речовини, карбонат кальцію, розчинність, осадження

Анотація

Обґрунтовано використання хімічної технології очищування техногенних стічних вод шахт від сполук важких металів. Наведено результати експериментальних досліджень та розглянуто особливості механізмів взаємодії іонів важких металів з карбонатом кальцію. Описано екологічні проблеми та хімічні особливості видалення іонів токсичних важких металів (Сu2+, Mn2+, Pb2+, Co2+, Cd2+, Zn2+, Cr3+, Ni2+, Fe2+, Fe3+) зі стічних вод підприємств гірничо-видобувного комплексу. Кількісне оцінювання коефіцієнта перевищення нормативних значень здійснено для кожного забруднювального компонента та розраховано його частку у загальний рівень екологічної небезпеки. Внаслідок високої мінералізації стічних вод і гідролізу солей важких металів відбувається виділення у середовище ґрунтів кислот, а сильно кисле середовище (рН = 3,6) підтериконових вод шахти "Лісова" свідчать про можливість забруднення ґрунтів внаслідок процесів розчинення, окиснення-відновнення та мігрування до їх поверхні іонів важких металів. Проведені розрахунки свідчать про високу екологічну небезпеку підтериконових стічних вод шахти для навколишнього середовища. Наголошено, що відсутність ефективних методів очищення та універсальних способів утилізації та рециклінгу стічних вод шахти, недостовірність їх обліку спонукають до досліджень хімізму зв'язування токсичних компонентів, оптимізування умов реакцій їх осадження. Показано, що вирішенням екологічної проблеми зниження токсичності підтериконових вод шахт є їх оброблення дрібнодисперсним кальцію карбонатом CaCO3, що перетворить іони важких металів у важкорозчинні основні карбонати або ж гідроксиди важких металів. Виявлено позитивні результати ефективності очищення підтериконових вод шахти "Лісова" кальцію карбонатом, які свідчать про істотне зниження показника екологічної небезпеки для очищених ним стічних вод. Вміст іонів більшості важких металів, які осаджуються у вигляді основних карбонатів за значень, близьких до рН = 8,5, істотно знижується.

Біографії авторів

O. T. Mazurak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. техн. наук, доцент кафедри екології
N. V. Kachmar, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології
G. A. Lysak, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
канд. біол. наук, доцент кафедри екології
I. V. Foremna, Львівський національний аграрний університет, м. Львів
аспірант

Посилання

Ivanov, Ye. A., & Kovalchuk, I. P. (2003). Suchasnyi stan rozvytku protsesiv pidtoplennia i zabolochennia v mezhakh Lvivsko-Volynskoho kamianovuhilnoho baseinu. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti, 6, 79–84. [In Ukrainian].

Kumok, V. N. (1983). Proizvedeniia rastvorimosti. Novosibirsk: Nauka. 267 p. [In Russian].

Nabyvanets, B. Yo. (1996). Analitychna khimiia pryrodnoho seredovyshcha. Kyiv: Lybid. 304 p. [In Ukrainian].

Perelman, A. I., & Kasimov, N. S. (1999). Geokhimiia landshaftov: uchebnoe posobie. (3rd ed.). Moscow: Astreia–2000. 786 p. [In Russian].

Perelman, A. I., et al. (1990). Tekhnogennye geokhimicheskie barery. Geokhimiia tekhnogennykh protcessov, pp. (14–26). Moskva: Nauka. 640 p. [In Russian].

Pestrikov, S. V., et al. (2006). Ekologicheskie tekhnologii: primenenie karbonatnogo ekologo-geokhimicheskogo barera dlia udaleniia tiazhelykh metallov iz vodnykh sred. Inzhenernaia ekologiia, 2, 8–19. [In Russian].

Pestrikov, S. V., et al. (2009). Geoekologicheskie tekhnologii: reagentnaia ochistka metallsoderzhashhikh podotvalnykh vod otrabotannogo karera Kul-Iurt-Tau. Inzhenernaia ekologiia, 3, 44–52. [In Russian].

Tobilko, V. Yu. (2016). Rozrobka sorbtsiinykh tekhnolohii zakhystu vod vid zabrudnennia vazhkymy metalamy ta radionuklidamy. Candidate Dissertation for Technical Sciences (21.06.01 – Ecological Safety). Kyiv. 184 p. [In Ukrainian].

Опубліковано
2018-03-05
Як цитувати
Mazurak, O. T., Kachmar, N. V., Lysak, G. A., & Foremna, I. V. (2018). ЕКОЛОГО-ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ПІДТЕРИКОНОВИХ СТІЧНИХ ВОД КАЛЬЦІЮ КАРБОНАТОМ. Науковий вісник НЛТУ України, 28(1), 42-45. https://doi.org/10.15421/40280108
Розділ
Екологія та довкілля