АКТОРИ ТА ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ СИСТЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ "РОЗУМНИХ МІСТ"

  • V. V. Pasichnyk Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів http://orcid.org/0000-0002-5231-6395
  • N. E. Kunanets Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів http://orcid.org/0000-0003-3007-2462
  • O. M. Duda Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • H. I. Lypak Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0001-9187-5758
  • O. V. Matsiuk Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0003-0204-3971
  • V. V. Semeniuk Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
Ключові слова: діаграми прецедентів, консолідований інформаційний ресурс, соціокомунікаційна система, інформаційні ресурси, соціокомунікаційні процеси

Анотація

Інформативно насичене соцiокомунiкацiйне середовище "розумних мiст" покликане надавати мешканцям та туристам зручні iнформацiйно-технологiчні iнструменти для задоволення їх інформаційних і комунікативних потреб, передусім соціально орієнтованого характеру. На сьогодні практично відсутні системні дослідження щодо розроблення та впровадження соціокомунікаційних інформаційних консолідованих ресурсів у межах формування інтегрованого соціокомунікаційного середовища в розрізі окремого міста. Формування консолідованого соціокомунікаційного інформаційного ресурсу "розумного міста" базується на використанні сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, алгоритмах розроблення і функціонування засобів, способів подання і опрацювання полімодельної інформації. Процеси проектування ефективних соціокомунікаційних систем повинні базуватися на використанні методології системного підходу та системного аналізу, теорії моделювання. Як інформаційно-технологічний базис таких інсталяцій доцільно розглядати технології сховищ і просторів даних і великих за обсягом даних.

Біографії авторів

V. V. Pasichnyk, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р техн. наук, професор кафедри інформаційних систем та мереж
N. E. Kunanets, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
д-р наук із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційних систем та мереж
O. M. Duda, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
ст. викладач кафедри комп'ютерних наук
H. I. Lypak, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
аспирант кафедри інформаційних систем та мереж
O. V. Matsiuk, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
канд. техн. наук, доцент кафедри комп'ютерних наук
V. V. Semeniuk, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
студент кафедри інформаційних систем та мереж

Посилання

Duff, W. et al (2013). From coexistence to convergence: studying partnerships and collaboration among libraries, archives and museums. Information Research, 18(3), 585. Retrieved from: http://InformationR.net/ir/18-3/paper585.html.

Giffinger, R. & Gudrun, H. (2010). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of the cities? ACE: architecture, city and environment, 4(12), 7–25. https://doi.org/10.5821/ace.v4i12.2483

Myzrakhy, M. V. (2013). "Smart City": the evolution of the concept. Initiatives of urban communities in the development of the city. Uchenyie zapiski, 217 p. [in Russian].

Pirogov, S. V. (2012). Conceptual models of city development management. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science, 1(17), 114–128. [in Russian].

Sokolovska, O. O. (2014). Smart City: use of information and communication technologies in local self-government. Regional and Municipal Administration, 11–12(13–14), 77–85. [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-01-30
Як цитувати
Pasichnyk, V. V., Kunanets, N. E., Duda, O. M., Lypak, H. I., Matsiuk, O. V., & Semeniuk, V. V. (2018). АКТОРИ ТА ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ СИСТЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ "РОЗУМНИХ МІСТ". Науковий вісник НЛТУ України, 27(10), 129-136. https://doi.org/10.15421/40271024
Розділ
Інформаційні технології