ПОКРАЩЕННЯ ВОДО- ТА ЕНЕРГОКОРИСТУВАННЯ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

  • V. A. Turcheniuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Ключові слова: системна оптимізація, водо- та енергокористування, рисова зрошувальна система, еколого-економічний ефект

Анотація

Розроблено та запропоновано метод системної оптимізації для покращення водо- та енергокористування у функціонуванні рисових зрошувальних систем (РЗС). Сформульовано підходи до вибору критеріїв та умов економічної й екологічної оптимізації під час побудови комплексних оптимізаційних моделей у проектах їх реконструкції та експлуатації. Науково обґрунтовано сукупність різнорідних та взаємопов'язаних показників (глибина рівнів ґрунтових вод у міжвегетаційний період для рису та у вегетаційний період для супутніх культур, мінералізація ґрунтових вод, тривалість періоду із стоянням рівня ґрунтових вод нижче від критичної глибини, ступінь засолення кореневмісного шару ґрунту, швидкість фільтрації з поверхні рисового чека, зрошувальна норма рису, загальний об'єм перекачаної води) як критеріїв оцінювання загальної ефективності водо- та енергокористування на функціональних РЗС. На основі системної оптимізації розроблено комплекс різнорідних та взаємопов'язаних режимних, технологічних і технічних рішень, спрямованих на підвищення загальної ефективності функціонування РЗС відповідно до сучасних економічних й екологічних вимог, удосконалено методи обґрунтування параметрів. Економія водних та енергетичних ресурсів на РЗС становить 20…50 %.

Біографія автора

V. A. Turcheniuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій

Посилання

Botes, J. H. F., Bosch, D. J., & Oosthuizen, L. K. (1996). A simulation and optimization approach for evaluating irrigation information. Agricultural Systems, 51(2), 165–183.

Karuk, B. P. (1989). Environmental substantiation of projects of meliorative systems: Summary of lectures. Izd-e VIPK Minvodstroy USSR. 110 p.

Kovalchuk, P. I., & Michalska, T. O. (1994). System modeling for estimation of efficiency of resource-saving technologies of watering control. Reclamation and water economy, 81, 30–35.

Mendus, S. P. (2016). Measures to improve the efficiency of drainage work on rice systems. Bulletin of the National University of Water Management and Natural Resources, 2, 3–8.

Monaco, F., & Sali, G. (2018). How water amounts and management options drive Irrigation Water Productivity of rice. A multivariate analysis based on field experiment data. Agricultural Water Management, 195(1), 47–57.

Patent 104000 of Ukraine, IPC. (2015). E02V 13/00, E02V 11/00. Map-check of a rice system with a closed drain collector. A. Rokochinskiy, V. Turcheniuk, S. Kropivko; owner of NUVGP. № 2015 06186; stated. June 23, 2015; Publications Jan 12, 2016, Bul. №1. 6 p. [in Ukrainian].

Patent 112204 of Ukraine, IPC. (2016). E02V 11/00. A method of washing saline rice systems. A. Rokochinsky, V. Turchenyuk, S. Mendus, N. Prikhodko; owner of NUVGP. No. 2016 05373; stated. May 18, 2016; Publications 12.12.2016, Byul. No. 23. 5 p. [in Ukrainian].

Patent 115157 of Ukraine, IPC. (2017). A.01G16/00, A.01G 25/16 (2016.01), A.01G27/00, E.02B 13/00. Rice irrigation system with recyclable drainage and waste water. V. Turcheniuk, A. Rokochinskiy, S. Kropivko; owner of NUVGP. Application No. U2016 08960; application dated 22.08.2016; Publications Apr 10, 2010, Bul. No. 7. 4 p. [in Ukrainian].

Paudyal, G. N., Pandit, D. S., & Goto, A. (1991). Optimization of design of on-farm channel network in an irrigation area. Irrigation and Drainage Systems, 5(4), 383–395.

Rokochinskiy, A., Mendus, S., & Turcheniuk, V. (2016). Substantiation of evaluation criteria for overall functioning efficiency of Ukrainian Danube rice irrigation systems. International Journal of New Economics and Social Sciences, 1(3), 154–161.

Soundharajan, B., & Sudheer, K. P. (2009). Deficit irrigation management for rice using crop growth simulation model in an optimization framework. Paddy and Water Environment, 7(2), 135–149.

Turchenyuk, V., Frolenkova, N., & Rokochinskiy, A. (2017). Environmental and economic foundations of system optimization of operational, technological and construction parameters of rice irrigation systems. Environmental Economics, 8(2), 76–82.

Van Niel, T. G., & Mc Vicar. T. R. (2004). Current and potential uses of optical remote sensing in rice-based irrigation systems: a review. Journal of Agricultural Research, 55(2). 155 р.

Yakuba, S. (2017). Parameters of Optimization of Rice Irrigation Systems for Ensuring Energy Safety of the Water Utility Complex of the Lower Kuban. Polytechnic Network Scientific Journal of the Kuban State Agrarian University, 34, 109–113.

Опубліковано
2018-01-30
Як цитувати
Turcheniuk, V. A. (2018). ПОКРАЩЕННЯ ВОДО- ТА ЕНЕРГОКОРИСТУВАННЯ НА РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(10), 122-128. https://doi.org/10.15421/40271023
Розділ
Технологія та устаткування