ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Yu. Yu. Tunytsya Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • T. Yu. Tunytsya Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: фізична сутність лісу, економічні, екологічні і соціальні функції, принципи господарювання, критерій ефективності

Анотація

Ліс як природний феномен є одночасно еколого-економічною системою, функціонування якої задовольняє економічні, екологічні та соціальні потреби, тобто сприяє досягненню цілей сталого розвитку. Головна функція лісової екологічної системи полягає у поглинанні вуглекислого газу, продукуванні кисню, клімато- і водорегулюванні та продукуванні інших корисних загальносуспільних благ, так званих "екосистемних послуг". Еколого-економічна парадигма сталого розвитку лісового господарства є компонентом ширшої парадигми та кроком до становлення національної та глобальної екологічної економіки. Вона обґрунтовує необхідність заміни традиційного критерію максимізації прибутку інтегральним критерієм еколого-економічної ефективності. Розглянуто фізичну сутність лісу, його економічні, екологічні і соціальні функції, принципи господарювання та критерій еколого-економічної ефективності господарської діяльності. Доведено, що еколого-економічна парадигма забезпечує становлення наближеного до природи лісівництва і має стати категоричним імперативом практики ведення лісового господарства у всіх країнах світу.

Посилання

International agreements. (2014). Official Journal of the European Union, 57, Retrieved from: http://www.3dcftas.eu/system/tdf/EU-Moldova%20AA_0.pdf?file=1&ENGINE=node&id=70&force=

Tunytsya, Y., & Tunytsya, T. (2000). Ecological Economic Problems of Achieving Sustainable Forestry in Transitional Countries. Abstracts of Group Discussions. XXI IUFRO World Congress "Forest and Society: The Role of Research". Vol. 2. Malaysia, Kuala Lumpur. 2000, pp. 283–284.

Tunytsya, Yu. Yu. (1987). Ecological Economic Problems of Forest Management Development. Proceedings of the 18th IUFRO World Congress. For Economic Value Analysis. Of Multiple Use Forestry. International Union of Forestry Research Organizations. Printed by the Department of Resource Recreation Management, Oregon State University, Corvallis, OR 97331 USA, 1987, pp. 170–180.

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Tunytsya, Y. Y., & Tunytsya, T. Y. (2017). ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 21-25. https://doi.org/10.15421/40270802