ПРОСТОРОВО-ЯКІСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕСУРСІВ ПОЛЬОВОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ

  • V. Р. Novytskyi Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
  • S. М. Grishhenko Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • O. О. Debela Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: польова дичина, управління популяціями, селітебні території

Анотація

Установлені стійкі показники зростання чисельності зайця сірого (67,2 %) у регіоні досліджень та, зокрема, обсягів його добування (16,9 %) на периферійних відносно агроселітебних стацій землях, дають змогу констатувати, що обмеження мисливського пресу на агроселітебні біотопи сприяло тут істотному підвищенню темпів відновлення виду та поширенню тварин на прилеглі території. Примітно, що загальні обсяги добування трофеїв до 2017 р. зросли на 97,9 %, порівняно з усередненими даними контрольного періоду (2010-2014 рр.), за одночасного зменшення площ, відведених під полювання, на 34,8 %. Зважаючи на виявлені закономірності впливу основних способів полювання на формування статевої структури угрупувань зайця сірого, можна дійти висновку, що заздалегідь сплановане регламентування окремих із поширених у регіоні способів добування цього виду дасть змогу значно ефективніше пришвидшувати чи гальмувати темпи відновлення його угрупувань шляхом регулювання частки вилучення маточного поголів'я. Враховуючи незадовільні тенденції в сучасній динаміці чисельності виду, у місцях локалізації депресивних ценопопуляцій способи проведення полювань "по сліду" та "з підйому" варто максимально обмежувати, оскільки за їх застосування частка вилучених самок у питомій чисельності добутих трофеїв становила 61,1 % та 70,9 % відповідно, за статистичної значущості цієї різниці порівняно до решти способів – p < 0,05‑0,001.

Біографії авторів

V. Р. Novytskyi, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник лабораторії агролісомеліорації та лісових екосистем
S. М. Grishhenko, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
канд. с.-г. наук, доцент кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві
O. О. Debela, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
студент

Посилання

Almasan, H., & Cazacu, I. (1976). Der Hase in der Sozialistischen Republik Rumänien. Ecol. and manag. Europ. hare populations, 29–31. Warszawa: Panstv.wwo roln. і lesne.

Bondarenko, A. G. (2006). Sotciologicheskoe issledovanie: metodika oprosa : uchebnoe posobie. KTI (filial) VolgGTU. Volgograd: RPK "Politekhnik". 64 p. [in Russian].

Borowski, S., & Buchalczyk, T. (1968). Liscebnose zajecy no terenie opolowanym i nie opolowanym. Łowiec polski, 20, 6–7.

Gruzdev, V. V. (1974). Ekologiia zaitca-rusaka (Naselenie vida kak element landshafta). Moscow: Izd-vo MGU. 162 p. [in Russian].

Konverskoho, A. Ye. (Ed.). (2010). Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen: navch. posib. dlia studentiv, kursantiv, aspirantiv i adiuntiv. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. 352 p. [in Ukrainian].

Kornieiev, O. P. (1960). Zaiets-rusak na Ukraini. Kyiv: Kyiv. derzh. un- t. 108 p. [in Ukrainian].

Myslyvski uhiddia. (2002). Nastanova z uporiadkuvannia myslyvskykh uhid. Kyiv: Vyd-vo Derzhkomlisu Ukrainy. 113 p. [in Ukrainian].

Novytskyi, V. P. (2014). Vriatuiemo nashoho zaitsia?. Poliuvannia ta rybolovlia: Vseukrainska hazeta, (Vol. I), issue 4, 5, pp. 23–28. [in Ukrainian].

Novytskyi, V. P., Shumyhai, I. V., Tamir, B. A., & Matsiboruk, P. V. (2016). Pat. 108106 Ukraina, MPK (2016.01) A01G 23/00 A01M 99/00 A61D 99/00. Sposib korektsii statevoi struktury populiatsii zaitsia-rusaka (Lepus Europaeus, Pall.) v zoni Lisostepu Ukrainy; zaiavnyk i patentovlasnyk In-t ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. № a 2015 08093; zaiavl. 14.08.2015; opubl. 11.07.2016, Biul. № 13. 4 p. [in Ukrainian].

Populacji. (2000). Przyczyny spadku populacji zająca szaraka w Polsce. Lublin, Dostęp. Retrieved from: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/7486301c75e776017de989221eb11496.pdf, Еkran tytuł.

Voinstvenskii, M. A. (Ed.). (1988). Okhotniku ob okhote: dovidnikove vidannia. Izdanie 2-e, pererabotannoe. Kyiv: Urozhai. 240 p. [in Russian].

Volokh, A. M. (2004). Velyki ssavtsi Pivdennoi Ukrainy v KhKh storichchi (dynamika arealiv, chyselnosti, okhorona ta upravlinnia). Doctoral Dissertation for Biological Sciences (03.00.08 – Zoology); Tavriiska derzhavna ahrotekhnichna akademiia, Kyiv. 411 p. [in Ukrainian].

Volokh, A. M. (2007). Vozmozhnye podkhody k upravleniiu resursami okhotnichikh zverei na Ukraine. Vestnik okhotovedeniia, 4(3), 266–277. [in Russian].

Volokh, A. M. (2011). Ahrolandshafty Ukrainy yak myslyvski uhiddia. III-ho Vseukrainskoho zizdu ekolohiv z mizhnarodnoiu uchastiu: zbirnyk naukovykh statei, (Vol. 1, pp. 301–305). Vinnytsia. [in Ukrainian].

Zaitcy. (2011). Sposoby okhoty na zaitcev. Retrieved from: http://www.hunt-dogs.ru/ohota-s-podhoda/. [in Russian].

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
NovytskyiV. Р., GrishhenkoS. М., & DebelaO. О. (2017). ПРОСТОРОВО-ЯКІСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕСУРСІВ ПОЛЬОВОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(9), 34-37. https://doi.org/10.15421/40270907
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство