КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА

  • I. B. Dutchak Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: нематеріальні активи (НМА), амортизація, критерії визнання, майбутня економічна вигода, облік, оцінка, первісна вартість

Анотація

Здійснено порівняння підходів до трактування поняття нематеріальних активів у нормативно-правових документах, оцінено вплив наукових розробок на практику відображення нематеріальних активів в обліку та звітності підприємств. Встановлено, що для визнання кожного окремого нематеріального активу на балансі потрібно спершу з'ясувати, чи отримуватиме підприємство економічні вигоди від використання такого активу та чи може бути такий актив достовірно оцінений. З'ясовано, що облік і документальне оформлення нематеріальних активів залежить від природи виникнення або від джерела появи активу на підприємстві. Подано перелік витрат, що входять до первісної вартості нематеріальних активів для потреб їх відображення на балансі. Охарактеризовано зміст та вимоги до оформлення первинних документів, які є підставою для визнання і відображення нематеріальних активів на балансових рахунках бухгалтерського обліку. Зазначено підходи до встановлення строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів. Розглянуто групування нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Висвітлено основні моменти щодо практичного вибору підприємством методу нарахування амортизації нематеріальних активів. Розглянуто послідовність перенесення інформації про первісну (переоцінену) вартість та суму накопиченої амортизації нематеріальних активів до статті "Нематеріальні активи" балансу підприємства. Запропоновано комплексний підхід до визнання нематеріальних активів на балансі, що задовольняє інформаційні потреби користувачів фінансової звітності.

Біографія автора

I. B. Dutchak, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту

Посилання

Banasko, T. M. (2010). Accounting and Control over Intangible Assets: Estimation and Order of Reflection. Zhytomyr: Zhytomyr State Technological University. 18 p.

Bulat, G. V., & Kaminska, A. M. (2017). The essence of intangible assets and peculiarities of organization of their account, Khmelnytskyi Cooperative Trade-economic Institute, "Young scientist", 5(8), 67–69.

Butynets, F. F., Butynets, T. A., Savchenko, R. O., Vahrushyna, M. A., & Kolumbet, O. P. (2014). Suchasnyi buhgalterskyi oblik i kontrol: problem pozvytku. Zhytomyr: Ruta, 378 p. [in Ukrainian].

Deloite (2017). International accounting standard 38 – Intangible Assets. Retrieved from: https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38.

Kucuk, P. O., Drohobytskyi, I. M., Plysa, Z. P. & Skop, Kh. I. (2016). Oblikova koncepcia upravlinnia vartistiu nematerialnyh aktyviv pidpryemstva. Lviv: Rastr-7. 268 p. [in Ukrainian].

Kuzmin, D. L. (2014). Inventaryzacia i poriadok vypravlennia pomylok v buhgalterskomu obliku nematerialnuh aktyviv. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovyh prac, 2(14), 75–82. [in Ukrainian].

Minfin (1999). Polozhennia (standart) buhgalterskoho obliku 8 "Namaterialni aktyvy": oficiinyi sait, tekst zatverdzhenyi Nakazom Minfinu 18.10.1999, № 242; iz zminamy i dopovnenniamy № 627 vid 27.06.2013. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Minfin (2004). Nakaz Minfinu vid 22.11.2004, №732 "Pro Zatverdzhennia typovyh form pervynnoho obliku obectiv prava intelektualnoi vlasnosti u skladi nematerialnyh aktyviv". Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04. [in Ukrainian].

Minfin (2009). Metodychni rekomendacii z buhgalterskoho obliku nematerialnyh aktyviv, zatverdzheni nakazom Minfinu vid 16.11.2009 r. №1327. Retrieved from: http://www.buhgalteria.com.ua/News/1327.html. [in Ukrainian].

Minfin (2013). Nacionalne polozhennia (standart) buhgalterskoho obliku 1 "Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti", zatverdzheni Nakazom Minfinu 07.02.2013, № 73. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. [in Ukrainian].

Plekan, M. V. (2014). Intangible assets as a subject of accounting and reporting. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 794, 221–225. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25268. [in Ukrainian].

Plekan, M. V. (2015). Problemni aspecty nematerialnyh aktyviv. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series Economics, 1-2, 112–115. Retrieved from: https://elibrary.ru/item.asp? id=25477774. [in Ukrainian].

Plysa, V. J., & Plysa, Z. P. (2013). Buhgalterskyi oblik. Lviv: NNVK "ATB". 420 p. [in Ukrainian].

Sadovska, I. B., Bozhydarnik, T. V., & Nahirska, K. E. (2013). Buhgalterskyi oblik. Kyiv: Centr uchbovoi literatury. 688 p. [in Ukrainian].

Shuliak, O. M. (2013). Oblikovi aspekty ocinky obektiv intelectualnoi vlasnosti. Innovatsiina ekonomika, 4(42), 309–313. Retrieved from: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Innovastijna-ekonomika/IE-4(42)-2013/InnEco_4-42-2013_309-313.pdf. [in Ukrainian].

Skop, C. (2013). Buhgalterskyi oblik nematerialnyh aktyviv: vyznannia ta ocinka. Buhgalterskyi oblik i audit, 8, 10–19. [in Ukrainian].

Skop, C. (2014a). Organizacia ta metodyka buhgalterskoho obliku nematerialnyh aktyviv na suchasnyh pidpryemstvah. Buhgalterskyi oblik i audit, 5, 29–40. [in Ukrainian].

Skop, C. (2014b). Organizational and methodological support the revaluation of intangible assets. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, 51, 303–311.

VRU (2017). Podatkovyi Kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Radi Ukraini (VVR), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, st. 112. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Dutchak, I. B. (2017). КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 78-84. https://doi.org/10.15421/40270714