ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

  • M. G. Vyniarska Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: зміна клімату, парникові гази, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський протокол, Паризька угода, екологізація економіки

Анотація

Проаналізовано основні міжнародні екологічні угоди у сфері зміни клімату, а також документи у сфері кліматичної дипломатії в ЄС. На міжнародному рівні досить складно розробити шляхи вирішення проблеми зміни клімату, враховуючи специфіку глобальної проблеми зміни клімату, різний вплив зміни клімату на різні держави, різний рівень економічного розвитку, викидів парникових газів у різних державах, тісний зв'язок проблеми зміни клімату з економікою, складність вирішення енергетичних питань тощо. Тому звернено увагу на особливості міжнародного переговорного процесу на Конференціях Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, складності формування загальної узгодженої політики щодо зміни клімату на глобальному рівні. Розглянуто участь України у міжнародних переговорах з питань зміни клімату. Проаналізовано питання формування еколого-економічної політики з питань зміни клімату в Україні, зобов'язання України щодо скорочення викидів парникових газів та основні нормативно-правові акти у сфері зміни клімату в Україні. Сформульовано рекомендації щодо розроблення політики з питань зміни клімату в Україні. Акцентовано увагу на нагальній потребі екологізації економіки України, переходу до низьковуглецевого розвитку та реального скорочення викидів парникових газів в Україні. Звернено увагу на важливість врахування досвіду ЄС під час розроблення політики з питань зміни клімату в Україні, відповідність політики у сфері зміни клімату відповідно до міжнародних домовленостей України та висновкам наукових експертів, які свідчать про необхідність зменшення антропогенного навантаження на кліматичну систему.

Біографія автора

M. G. Vyniarska, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
здобувач кафедри екологічної економіки

Посилання

Borysenkov, E. P. (1990). Yzmenenye klymata y chelovek. Moscow: Znanye. 64 p.

Climate change (2007). Synthesis Report. Retrieved from: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm.

Climate change (2013). The Physical Science Basis. Retrieved from: http://www.climatechange2013.org/.

Consilium (2015). Council conclusions on climate diplomacy, 20.07.2015. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-climate-diplomacy-conclusions/.

Council of the European Union (2016). European climate diplomacy after COP21: Elements for continued climate diplomacy in 2016. Council of the European Union. 08.02.2016. Retrieved from: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5853-2016-INIT/en/pdf.

Dixigroup (2016). Enerhetychna dyplomatiia: svitovi pryklady dlia Ukrainy. Policepaper. Dixigroup. Retrieved from: http://dixigroup.org/storage/files/2016-09-15/web_energy_diplomacy_dixi_2016_ua_1.pdf

Doklad (2009). Doklad Konferentsyy Storon o rabote ee piatnadtsatoi sessyy, sostoiavsheisia v Kopenhahene 7-19 dekabria 2009 hoda. Retrieved from: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/rus/11a01r.pdf

Doklad (2011). Doklad Konferentsyy Storon, deistvuiushchei v kachestve soveshchanyia Storon Kyotskoho protokola, o rabote ee sedmoi sessyy, sostoiavsheisia v Durbane s 28 noiabria do 11 dekabria 2011 hoda. Retrieved from: http://unfccc.int/resource/docs/2011/cmp7/rus/10a01r.pdf.

Dubovich, I. A., & Bulhakova, M. H. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni ekoloho-ekonomichni y pravovi zasady rozviazannia hlobalnykh problem zi zminy klimatu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 8(1), 67–70.

ec.europa.eu (2009). Enerhetyka 2020 roku: Stratehiia konkurentnoi, ekolohichno chystoi ta bezpechnoi enerhetyky. Retrieved from: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2011_energy2020_en_0.pdf.

KMU (2005). Natsionalnyi plan zakhodiv z realizatsii polozhen Kiotskoho protokolu vid 18 serpnia 2005 roku № 346-r. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/346-2005-%D1 %80.

KMU (2015). Uriadovyi portal. Minpryrody: Ukraina bere aktyvnu uchast v roboti nad tekstom novoi hlobalnoi klimatychnoi uhody. 22.10.2015. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article? art_id=248571404.

KMU (2016). Kontseptsiia derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705.

MeprU (2017). Plan zakhodiv z realizatsii Kontseptsii derzhavnoi polityky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku. Retrieved from: https://menr.gov.ua/news/31474.html.

Oberthür, S., & Kelly, C. R. (2008). EU Leadership inInternational Climate Policy: Achievements and Challenges, The International Spectator. https://doi.org/10.1080/03932720802280594.

Orlenko, S. L., Zhalilo, Ya. A., Trofymova, I. V., et al. (2010). Protydiia hlobalnii zmini klimatu v konteksti Kiotskykh domovlenostei: ukrainskyi vymir. Kyiv: NISD. 48 p.

Paryzka uhoda (2016). Paryzka uhoda. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l61.

UN Conference (2015). Konferentsiia OON z pytan klimatu 2015. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Konferentsiia_OON_z_pytan_klimatu_2015.

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Vyniarska, M. G. (2017). ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗМІНИ КЛІМАТУ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 41-45. https://doi.org/10.15421/40270707