ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  • S. M. Tkachiv Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
Ключові слова: плата за використання лісових ресурсів, показник фіскального регулювання, лісове господарство, реформування, оподаткування

Анотація

Досліджено роль податкового навантаження у системі фіскального регулювання лісового господарства. Розглянуто особливості визначення показника податкового навантаження. Здійснено оцінку податкового навантаження на землі лісогосподарського призначення обласних управлінь лісового та мисливського господарств Держлісагенства України. Оцінено його вплив на діяльність підприємств лісової галузі. Проаналізовано динаміку показників податкового навантаження у лісовому господарстві та охарактеризовано фактори, що впливають на його величину. Виявлено необхідність дослідження факторів впливу на нерівномірність розподілу показника податкового навантаження підприємств лісового господарства та обсягів податкових надходжень відповідно. Тому встановлено, що в багатолісних районах потрібно забезпечити тісний взаємозв'язок між реальними обсягами освоєння лісоресурсного потенціалу та їх оподаткуванням. Надано пропозиції щодо спрямування спеціальних податків у лісовому господарстві України на стимулювання раціонального відтворення та використання компонентів лісових екосистем. Запропоновано подальші дослідження розвивати у напрямку удосконалення інструментів фіскального регулювання, вибору податкових чи неподаткових методів регулювання та способів розподілу платежів за рівнями бюджетної системи держави.

Біографія автора

S. M. Tkachiv, Інститут агроекології і природокористування, НААН України, м. Київ
аспірант

Посилання

Diachyshyn, O. V. (2015). Reformuvannia lisovoho hospodarstva Ukrainy: naslidky ta problemy [Reformation of Forestry of Ukraine: Consequences and Problems]. Scientific Bulletin of UNFU, 25(7), 48–53. Retrieved from: http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/859

Holian, V. A. (2015). Transformatsiia systemy finansovykh vidnosyn u lisovomu sektori na zasadakh biudzhetnoi ekonomii ta samookupnosti [Transformation of the financial relations system in the basis of budgetary savings and self-repayment]. Finansy Ukrainy [The journal "Finance of Ukraine"], 12, 81–93. [in Ukraine].

Levchenko, N. M. (2011). Systematyzatsiia metodyk otsinky podatkovoho navantazhennia na subiektiv hospodariuvannia [Systematization of methods for estimating the tax burden on economic entities]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable development of economy], 6, 270–275. [in Ukraine].

Lisovyi kodeks Ukrainy (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1994, № 17, st. 99. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

Moroz, V. P. (2012). Ekolohizatsiia podatkovoi systemy v lisovomu hospodarstvi Ukrainy [Ecologization of the tax system in the forestry of Ukraine]. Candidate's thesis. Lviv. [in Ukraine].

Oliinyk, O. I. (2015). Podatkove navantazhennia: problemy otsiniuvannia u lisovomu hospodarstvi [The Tax Burden: The Problem of Evaluating in the Forestry]. Scientific Bulletin of UNFU, 25(4), 286–292. Retrieved from: http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1282

Podatkovyj kodeks Ukrainy (2010). Verkhovna Rada Ukrainy; Kodeks Ukrainy, Zakon, Kodeks vid 02.12.2010 № 2755-VI. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page3.

Shoponiak, Kh. M. & Baranovska, S. P. (2017). Rol rentnoi platy za spetsialne vykorystannia lisovykh resursiv v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Role of rent for special use of forest resources in modern economic conditions]. Retrieved from: http://uzhnu-koa.16mb.com/wp-content/uploads/2017/02.pdf

Sostoianie lesov mira. (2014). Priumnozhenie sotcialno – ekonomicheskikh vygod, obespechivaemykh lesami [State of the World's Forests. Multiplying the Socio-Economic Benefits Provided by Forests]. Inform.- analit. mater. Retrieved from: http://www.fao.org/3/a-i3710 r.pdf. [in Rome].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Tkachiv, S. M. (2017). ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 133-137. https://doi.org/10.15421/40270725