ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  • A. I. Tesla Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: національна економіка, Світовий банк, інтелектуальні ресурси, людський капітал, соціальний капітал

Анотація

Досліджено проблему оцінювання інтелектуального капіталу в умовах ринкової трансформації національної економіки. Зауважено, що на сьогодні розвиток високотехнологічних галузей є безальтернативним напрямом становлення та конкурентоздатності національної інноваційної економіки, основною підвалиною якої в умовах трансформаційної економіки є інтелектуальний капітал. Систематизовано основні складники вітчизняного інтелектуального капіталу, що містять компоненти людського, структурного, клієнтського і соціального капіталів. Запропоновано й апробовано власну методику оцінювання інтегрального значення інтелектуального капіталу, що ґрунтується на адаптації до особливостей національної економіки напрацювань Світового банку. Методика повною мірою охоплює найважливіші аспекти розвитку інтелектуального капіталу і ґрунтується винятково на офіційній, відкритій для доступу статистичній інформації, що робить її прийнятною для використання як на мікро-, так і на макроекономічному рівнях. Виявлено позитивні тенденції щодо зростання національного інтелектуального капіталу, що свідчать про наявність незворотних процесів поступу української економіки в інноваційно-інтелектуальному напрямі. Наочно представлено місце України у рейтингу інтелектуального капіталу деяких країн з розвиненою економічною системою. Окреслено основні проблемні аспекти розвитку інтелектуального капіталу в Україні та намічено шляхи інституціонального впливу для їх подолання.

Біографія автора

A. I. Tesla, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
аспірант кафедри економічної теорії

Посилання

Bashnianyn, H. I., Hertsun, M. P., & Savina, V. V. (1994). Intelektualnyi faktor natsionalnoho ekonomichnoho vidrodzhennia [Intellectual factor of national economic revival]. In "Humanitarian Education: Problems of the Spiritual Revival of Ukraine". Lviv: LTEI. [in Ukrainian].

Becker, G. S. (1993). Human Capital: A Theoretikal and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 3rd Ed. Chicago & London: The University of Chicago Press, 146 p.

Brooking, A. (1996). Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise. London: Internantional Thomson Business Press, 242 p.

Cornish, W. (1989). Intellectual property: Patents, copyright, trademarks, and allied rights. London: Sweet & Jmaxwell, 128 p.

Danilishin, B., & Kutcenko, V. (2006). Intellektualnye resursy v ekonomicheskom roste: puti uluchsheniia ikh ispolzovaniia [Intellectual resources in economic growth: ways to improve their use]. Economy of Ukraine, 1, 71–79. [in Russian].

De la Dehesa, G. (2008). Winners and Losers in globalization. London: Blackwell Publishing, 172 p.

Honcharenko, A. M., & Hryhoruk, S. S. (2014). Analiz struktury intelektualnoho kapitalu [Analysis of the structure of intellectual capital]. Economy. Management. Innovations, 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_29.pdf. [in Ukrainian].

Horodianska, L. V. (2008). Upravlinnia intelektualnym kapitalom i zabezpechennia pidpryiemstv intelektualnymy resursamy [Intellectual Capital Management and Intellectual Property Provision]. Actual problems of the economy, 1, 127–133. [in Ukrainian].

Hrishnova, O. A. (2014). Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist, vzaiemozv'iazok, otsinka, napriamy rozvytku [Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interconnection, assessment, directions of development]. Social-Labor Relations: Theory and Practice, 1, 34-40. [in Ukrainian].

Karpenko, A. V., & Pyrohovska, Iu. O. (2014). Formuvannia ta vykorystannia intelektualnoho kapitalu v Ukraini [Formation and use of intellectual capital in Ukraine]. Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), 4, 197–201. [in Ukrainian].

Order. (2016). Draft Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. On Approval of the Strategy for the Development of High-Tech Industries by 2025 and Approval of the Action Plan for its Implementation. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-f824405ccc64&. [in Ukrainian].

Statistics. (2016). State Statistics Service of Ukraine. Official site. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian].

Transit. (2016). Nations in Transit Ratings and Averaged Scores. Retrieved from: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine.

Vovkanych, S., & Semiv, L. (2008). Liudskyi ta intelektualnyi kapitaly v ekonomitsi znan [Human and intellectual capital in the knowledge economy]. Visnyk NAN Ukrainy, 3, 13–23. [in Ukrainian].

World Bank. (2007). The World Bank assessment methodology of national intellectual capital. Retrieved from: http://data.worldbank.org/indicator/IQ.SCI.MTHD?locations=UA-S4&name_desc=true.

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Tesla, A. I. (2017). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 127-132. https://doi.org/10.15421/40270724