ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

  • L. Р. Stetsiv Українська академія друкарства, м. Львів
  • Р. Р. Lazanovskyi Українська академія друкарства, м. Львів
Ключові слова: операційний менеджмент, техніко-технологічні рішення, фінансування, кредит, фінансовий лізинг, ефективність

Анотація

Наголошено на винятковому значенні для підприємств приймати ефективні рішення під час запровадження у їх виробництва технології та техніки нових поколінь у частині фінансування за умови теперішніх кризових явищ в економіці. Акцентовано особливу увагу на доцільності розвитку підприємствами саме техніко-технологічної складової системи їх операційного менеджменту як основи досконалості та прогресивності виробничих процесів у цілому. З'ясовано, що сучасний український фінансовий ринок, незважаючи на певні труднощі, пропонує підприємствам низку напрямів і джерел покриття потреби у капіталовкладеннях у реалізації заходів техніко-технологічного спрямування. Встановлено, що, однозначно, не існує альтернативи чистому прибутку підприємства в контексті вирішення завдань фінансування заходів техніко-технологічного оновлення його виробничих процесів. Охарактеризовано сьогоднішні умови залучення підприємствами фінансових ресурсів через банківське кредитування та фінансовий лізинг й оцінено ці два конкурентні варіанти фінансування на основі здійснених аналітичних розрахунків. Проведено економічне обґрунтування доцільності використання поліграфічним підприємством одного з трьох можливих варіантів забезпечення фінансування придбання (як прикладу) потокової лінії для виготовлення книг Sigloch Kolbus BF-511 (з прибутку підприємства, за рахунок банківського кредиту та на основі фінансового лізингу). Сформовано, за результатами дослідження цієї проблематики, комплекс загальних висновків і рекомендацій та окреслено основні завдання щодо їх перспективи.

Біографії авторів

L. Р. Stetsiv, Українська академія друкарства, м. Львів
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, декан факультету медіакомунікацій та підприємництва
Р. Р. Lazanovskyi, Українська академія друкарства, м. Львів
доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Посилання

Alkemа, V. H. (2011). Operatsiina systema produktsii yak chynnyk ekonomichnoi bezpeky vyrobnychoho pidpryiemstva. Retrieved from: http: //www.pu.if.ua/depart//Finances/resoursce/file/Zbirnyk/2011-2/alkemu.pdf. [in Ukrainian].

Bieliaieva, S. V. (2009). Protsesnyi pidkhid yak osnova operatsiinoi stratehii. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 1(3), 19–22. [in Ukrainian].

Chorna, O. Ie. (2010). Systema upravlinnia zapasamy "Kanban" na pidpryiemstvakh mashynobudivnoi haluzi. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii i praktyky, 1(9), 28–38. [in Ukrainian].

Kravchenko, O. A. (2011). Modeliuvannia operatsiinoi systemy upravlinnia vyrobnytstvom "Tochno v strok". Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu, 3(37), 163–169. [in Ukrainian].

Mykytenko, N. (2009). Osoblyvosti proektuvannia operatsiinoi systemy u sferi posluh. Visnyk KNTEU, 4, 54–59. [in Ukrainian].

Solodkа, O. V. (2008). Lohistychnyi ta operatsiinyi menedzhment: vzaiemozv'iazok ta subordynatsiia. Retrieved from: http://www.grinchuk.lviv.ua/olbook/24/1148/html. [in Ukrainian].

Solopenko, R. I. (2008). Metodyka pryiniattia upravlinskykh rishen v systemi operatsiinoho menedzhmentu aviatsiinoho pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 3(81), 94–100. [in Ukrainian].

Tarasiuk, H. M., & Babych, N. O. (2016). Upravlinnia yakistiu produktsii yak odna zi skladovykh upravlinnia operatsiinoiu systemoiu. Visnyk ZhDTU. Seriia "Ekonomichni nauky", 3(77), 87–92. [in Ukrainian].

Topornytska, O., & Melnyk, L. (2015). Shliakhy pokrashchennia systemy operatsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvi. Materialy Chetvertoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii pam'iati pochesnoho profesora TNTU, akademika NAN Ukrainy Chumachenka M. H. "Innovatsiini aspekty resursovykorystannia", (pp. 29–30). Ternopil, 27 bereznia 2015 roku. TNTU im. Ivana Poliuia. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2004). Pro finansovyi lizynh (vid 16.01.2004 r.). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%DO%B2 %D1 %80. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy. (2017). Pro banky i bankivsku diialnist (u redaktsii vid 10 chervnia 2017 rok). Retrieved from: http://urist-ua.net/zakony/pro_banky_i_bankivsku_diialnist/. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
StetsivL. Р., & LazanovskyiР. Р. (2017). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 122-126. https://doi.org/10.15421/40270723