ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ

  • G. О. Semiv Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
  • S. R. Semiv Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
  • М. М. Chekh Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
Ключові слова: середовище конкуренції, ринок автомобільного пального, соціально орієнтований бізнес, модель конкуренції

Анотація

Систематизовано проблеми, закономірності та фактори формування середовища конкуренції на українському ринку світлих нафтопродуктів (бензину та дизельного пального), виявлено особливості його взаємодії з іншими ринками та галузями національної економіки. Узагальнено дестабілізаційні чинники розвитку вітчизняного ринку автомобільного пального, серед яких найістотнішими є надмірна залежність від імпортних поставок, цінова нестабільність в умовах різких коливань валютного курсу, згортання власного виробництва пального й обсягів перероблення нафти, поширення тіньових операцій на ринку. Проаналізовано показники збалансованості конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів. На основі отриманих розрахунків зроблено висновок про характер наявної моделі конкуренції на вітчизняному ринку автомобільного пального. Обґрунтовано соціально орієнтовану модель розвитку середовища конкуренції на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів, в якій ринкова стратегія операторів ринку спрямована на побудову соціально відповідального бізнесу. Визначено пріоритети збалансування інтересів держави, підприємницького середовища і споживачів на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів. Наголошено на важливості розвитку вітчизняного ринку альтернативних видів автомобільного пального.

Біографії авторів

G. О. Semiv, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
канд. екон. наук, доцент
S. R. Semiv, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
канд. екон. наук, доцент
М. М. Chekh, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
канд. екон. наук, доцент

Посилання

Baláž, P., & Londarev, A. (2005). The Oil Market – the Important Phenomena of the Globalisation of the World Economy? Ekonomický časopis, 53(9), 861–879.

Bejger, S. (2016). Theoretical Model of Pricing Behavior on the Polish Wholesale Fuel Market. Folia Oeconomica Stetinensia, 16(1), 286–300. https://doi.org/10.1515/foli-2016-0019

Olifirov, V. P., & Ostapko, A. M. (2011). Torhivlia naftoiu ta naftoproduktamy [Trade in oil and oil products]. Donetsk: DonNUET. [in Ukrainian].

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With Customers. Boston: Harvard Business School Publishing.

Riabtsev, H. L. (2013). Modeliuvannia rynku naftoproduktiv Ukrainy dlia formuvannia derzhavnoi polityky joho rozvytku [Modeling of the oil market Ukraine for forming of public policy of its development]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka [Public Administration: Theory and Practice], 1, 115–121. [in Ukrainian].

Rotaru, D. V. (2014). Specifics of the energy markets. CES Working Papers, 16, 76–85.

Strenina, M. (2017). The World Market of Energy Resources: Problems and Trends. Revue Européenne du Droit Social, 34(1), 117–122.

Yerina, А., & Lesyk, V. (2005). Price dynamics on the mineral oil market: reasons and consequences for the Ukrainian economy. A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries. Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, (pp. 39–46), November 8–10. Krynica: Krakow University of Economics, Poland.

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
SemivG. О., Semiv, S. R., & ChekhМ. М. (2017). ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 118-121. https://doi.org/10.15421/40270722