СИСТЕМОФОРМУВАЛЬНІ ТА ТЕНДЕНЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

  • A. V. Kolodiychuk Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород, Україна
Ключові слова: процес, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), штучний інтелект, технологічність, макроекономіка, економічний спад, іноземний капітал

Анотація

Окреслено основні системні процеси розвитку національної економіки, які відбулися в минулих періодах і котрі слугують основою для її широкої інформатизації та комунікатизації в майбутньому. Крім того, обґрунтовано їхнє значення як для самого макроекономічного механізму України загалом, так і для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в нього зокрема. Обґрунтовано, що спадні тенденції в багатьох галузях української економіки впродовж останніх десятиліть лише наростали, що посилювалось відсутністю процесів масштабної модернізації, широкої деіндустріалізації, хронічним дефіцитом фінансових ресурсів для забезпечення перебудови національно-господарського механізму на якісно новій, інноваційній основі, переважно низькою конкурентоспроможністю продукції вітчизняного товаровиробника порівняно із багатьма зарубіжними конкурентами, відсутністю послідовної й ефективної державної економічної політики щодо розвитку національного виробництва, неефективним ресурсовикористанням, високим рівнем інтелектуальної міграції за кордон, значним негативним впливом наявних виробничих технологій на довкілля, постійним зниженням купівельної спроможності вітчизняних споживачів. Визначено та охарактеризовано поточні конкурентні переваги та можливості вітчизняного ІКТ-потенціалу. Виявлено, що макроекономічні процеси розвитку виступають одночасно важливою групою факторів ризиків ІКТ-процесів.

Біографія автора

A. V. Kolodiychuk, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського НТЕУ, м. Ужгород, Україна
канд. екон. наук, доцент

Посилання

Derzhstat (2017). Офіційний сайт Держстату України. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua

Savservice (2017). Офіційний сайт компанії "Savservice". Retrieved from: http://savservice.com/uk/about-company

Postanova (1991). Pro osnovni napriamy ekonomichnoi polityky Ukrainy v umovakh nezalezhnosti. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1698-12

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Kolodiychuk, A. V. (2017). СИСТЕМОФОРМУВАЛЬНІ ТА ТЕНДЕНЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 95-97. https://doi.org/10.15421/40270717