МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • M. A. Kalnytska Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Ключові слова: соціальна політика, соціальна інфраструктура, моніторинг, людський капітал, системи життєзабезпечення

Анотація

Досліджено такі комплексні категорії соціального розвитку, як політика доходів та їх оподаткування, перерозподіл бюджетних соціальних трансфертів, соціальне розшарування, видатки населення, якість життя, сфера медичних послуг щодо конкретної особи, суб'єкта господарювання, а також на галузевому, регіональному та загальнодержавному рівнях. Показано, що на основі тристороннього партнерства та взаємодії інституцій соціальної і громадянської інфраструктури можливе забезпечення якісної модернізації системи соціального забезпечення та підвищення рівня якості життя населення. Описано модель розрахунку вартості людського капіталу, яку запропоновано декомпонувати на людський, організаційний та споживчий. Запропоновано використовувати низку показників для оцінювання людського капіталу: освітньо-кваліфікаційний рівень, продуктивність, коефіцієнт віддачі інвестицій та якість економічних умов відтворення, грошова вартість індивіда та міра реалізації його можливостей, а також рівень конкурентоспроможності, сформованість сучасних систем життєзабезпечення. Описано підходи до оцінювання рівня сформованості соціальної інфраструктури. Показано доцільність інтегрального оцінювання її стану за чотирма групами індикаторів: освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, культура, з урахуванням регіональної диференціації. Доведено необхідність розширення переліку індикаторів та формування системної сукупності показників.

Біографія автора

M. A. Kalnytska, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної політики

Посилання

Bandur, S. I. (Ed.). Bohush, L. H., & Zaiats, T. A. (2010). Sotsialnyi kapital Ukrainy: teortyko-metodolohichni osnovy formuvannia [Social Capital of Ukraine: Theoretical and Methodological Foundations of Formation]. Kyiv: RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Bogomolov, V. A. (2006). Ekonomicheskaia bezopasnost [Economic Security]. Moscow: Unity-Dana. [in Russian].

Iliash, O. I. (2012). Transformatsii systemy sotsialnoi bezpeky Ukrainy: rehionalnyi vymir [Transformation of the Ukrainian Social Security System: Regional Dimension]. Lviv: PAIS. [in Ukrainian].

Kearney, A. T. (2007). Kearney Global Retail Development Index. Retrieved from: http: www.atkearney.at/content/misc/wrapper.php/id/49864/name/pdf_atkearney_big_grdi_2007_1182933353feae_1183462095a762.pdf.

Koritckii, A. V. (2000). Vvedenie v teoriiu chelovecheskogo kapitala [Introduction to the theory of human capital]. Novosibirsk: SibUPK. [in Russian].

Kutsenko, V. I. & Ostafiichuk, Ia. V. (2005). Transformatsii sotsialnoi sfery Ukrainy: rehionalnyi aspekt [Transformation of the Social Sphere of Ukraine: Regional Aspect]. Kyiv: Oriyana. [in Ukrainian].

Kutsenko, V. I. (2008). Sotsialna sfera: realnist i kontury maibutnoho (pytannia teorii i praktyky) [Social sphere: the reality and contours of the future (questions of theory and practice]. Nizhyn: Aspect-Polygraph Publishing LLC. [in Ukrainian].

Lesechko, M. D. & Sydorchuk, O. H. (2010). Sotsialnyi kapital: teoriia i praktyka [Social Capital: Theory and Practice]. Lviv: LRIPA NAPA. [in Ukrainian].

Maslou, A. (2008). Motivatciia i lichnost [Motivation and Personality]. St. Petersburg: Peter. [in Russian].

Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy. (2007). Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Order of the Ministry of Economy of Ukraine "Method of calculation of the level of economic security of Ukraine"]. Retrieved from: http://www.me.gov.ua. [in Ukrainian].

Porokhnia, V. M. & Los, V. O. (2010). Modeliuvannia vplyvu intelektualnoho kapitalu na innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Modeling the Influence of Intellectual Capital on Innovative Development of Enterprise]. Zaporyzhye: Classic Private University. [in Ukrainian].

Ruban, Yu. H. (Ed.). (2009). Ukraina v 2005-2009 rr.: stratehichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Ukraine in 2005-2009: strategic assessments of socio-political and socio-economic development]. Kyiv: NISS. [in Ukrainian].

Senchagov, V. K. (Ed.). (2005). Ekonomicheskaia bezopasnost Rossii: obshchii kurs [Economic Security of Russia: A General Course]. Moscow: Delo. [in Russian].

Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living. Berkeley & Los Angeles: Univ of California Press.

Varnalii, Z. S. (Ed.). (2007). Derzhavna rehionalna polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State Regional Policy of Ukraine: Peculiarities and Strategic Priorities]. Kyiv: NISS. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Kalnytska, M. A. (2017). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 85-90. https://doi.org/10.15421/40270715