РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  • P. K. Dynka Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
Ключові слова: сталий розвиток, громадянське суспільство, екосистемне значення лісів, лісове господарство, реформування економіки, лісова політика

Анотація

Основними проблемами неефективності перманентного декларативного реформування лісового господарства України є відсутність національної лісової політики, довготермінової стратегії розвитку галузі, нерозуміння та ігнорування урядовцями глобального і регіонального екосистемного значення лісів. Реформування лісового господарства потрібно розпочинати із створення Національної лісової ради як дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України із правом законодавчої ініціативи, прийняття Закону України "Про національну лісову політику", розмежування господарських та контрольних функції держави щодо лісів. Необхідно запровадити дієві інструменти реалізації лісової політики, насамперед удосконалити наявний механізм оподаткування збором за спеціальне використання лісових ресурсів, розробити і затвердити методику інтегрального еколого-економічного оцінювання лісових ресурсів та земель, методику справляння плати за користування лісовими ресурсами і землями та розробити концепцію фінансування лісового господарства із врахуванням його регіональної, природної та відомчої специфіки. Реальний прогрес в удосконаленні системи управління лісовим господарством може бути забезпечений тільки за умови формування в Україні структурованого громадянського суспільства, суб'єкти якого спрямовуватимуть діяльність державних інституцій на реалізацію пріоритетів сталого розвитку всіх без винятку галузей національної економіки, зокрема і лісового господарства.

Біографія автора

P. K. Dynka, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна
канд. екон. наук, доцент, директор НН інституту екологічної економіки і менеджменту

Посилання

Deineka, A. M. (2009). Lisove hospodarstvo: ekoloho-ekonomichni zasady rozvytku: monohrafiia. Kyiv: Znannia, 350 p. [in Ukrainian].

Holovko, A. A. (2009). Pryntsypy i metody formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia lisamy ta lisovym hospodarstvom Ukrainy. Abstract of candidate dissertation for economic sciences (08.00.06 – Economics of Nature and Environmental Protection). Lviv. 20 p. [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (1996). Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, st. 141. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/Konstytutsiia_Ukrainy. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2010). Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky / Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 996 vid 3.11.2010 r. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0 %BF. [in Ukrainian].

Prystaia, O. D. (2015). Yak nam rozvyvaty lisove hospodariuvannia. Ukrainskyi lisovyi portal. Retrieved from: https://www.lisportal.org.ua/28315/. [in Ukrainian].

Rishennia Rakhunkovoi palaty Ukrainy. (2016). Pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia biudzhetnykh koshtiv na vedennia lisovoho i myslyvskoho hospodarstva, okhoronu i zakhyst lisiv v lisovomu fondi ta rozporiadzhennia obiektamy derzhavnoi vlasnosti, yaki nalezhat do sfery upravlinnia Derzhavnoho ahentstva lisovykh resursiv Ukrainy. Rishennia Rakhunkovoi palaty Ukrainy № 22-1 vid 25.10.2016 r. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN030588.html. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2006). Kontseptsiia reformuvannia ta rozvytku lisovoho hospodarstva. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 208-r. vid 18.04.2006 r. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/208-2006-%D1 %80. [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S., Babkin, V. D., & Horbatenko, V. P. (Eds.) (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk; NAN Ukrainy, In-t derzh. i prava im. V. M. Koretskoho, Ukr. Asots. politolohiv. Vyd. 2-he, dopovn. i pererob. Kyiv: Heneza. 736 p. [in Ukrainian].

Solovii, I. P. (2010). Polityka staloho rozvytku lisovoho sektora ekonomiky: paradyhma ta instrumenty: monohrafiia. Lviv: RVV NLTU Ukrainy, "Liha-Pres". 368 p. [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku. (2017). Proekt Stratehii staloho rozvytku ta instytutsiinoho reformuvannia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2022 roku. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article? art_id=182241&cat_id=32888. [in Ukrainian].

Syniakevych, I. M. (Ed.). Solovii, I. P., Vrublevska, O. V. et al. (2008). Lisova polityka : teoriia i praktyka: monohrafiia. Lviv: LA "Piramida". 612 p. [in Ukrainian].

Syniakevych, I. M. (2005). Lisova polityka: pidruchnyk. Lviv: IZMN, 223 p. [in Ukrainian].

Transforming. (2017). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/ 291/92/PDF/ N1529192.pdf.

Uhoda pro Koalitsiiu. (2014). Uhoda pro Koalitsiiu deputatskykh fraktsii u Verkhovnii Radi Ukrainy 8-ho sklykannia vid 21.11.2014 r. Retrieved from: http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2011). Polozhennia pro Derzhavne ahentstvo lisovykh resursiv Ukrainy. Ukaz Prezydenta Ukrainy №458/2011 vid 13.04.2011 r. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/458/2011. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2016). Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2016 2020 roky. Ukaz Prezydenta Ukrainy № 68 vid 26.02.2016 r. Ofitsiinyi Visnyk Prezydenta Ukrainy, 7, 162 p. [in Ukrainian].

Ukhvala. (2017). Ukhvala zahalnykh zboriv Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy z pytannia "Pro reformuvannia lisovoi haluzi v Ukraini". Retrieved from: https://www.lisportal.org.ua/28707/. [in Ukrainian].

Zahalni tendentsii. (2016). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Zahalni tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki. [in Ukrainian].

Zvernennia Hromadskoi rady. (2017). Vidkryte zvernennia Hromadskoi rady pry Derzhavnomu ahentstvi lisovykh resursiv Ukrainy do Prezydenta Ukrainy Poroshenka P. O., Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy Parubiia A. V., Premier-ministra Ukrainy Hroismana V. B., Natsionalnoi Rady Reform, holiv oblasnykh rad Ukrainy vid 11.07.2017 r. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article? art_id=181291&cat_id=62668. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Dynka, P. K. (2017). РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 9-13. https://doi.org/10.15421/40270701