КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

  • N. V. Grebeniuk Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна
Ключові слова: зовнішні та внутрішні зміни середовища, ефективне управління персоналом, рівень конкуренції, інновації, таргети діяльності банку

Анотація

Обґрунтовано потребу враховувати зміни внутрішнього та зовнішнього середовища під час формулювання місії та стратегічних цілей банку. Розробляти, реалізовувати та вдосконалювати стратегії розвитку потрібно, щоб забезпечити ефективне отримання високих економічних та соціальних результатів, досягнення стратегічних цілей, поставлених перед банком. Встановлено, що у роботі банків практичне застосування засобів стратегічного управління перебуває на вкрай низькому рівні. Існує невизначеність щодо їх довготермінових цілей, відсутність тісних зв'язків між різними структурними підрозділами установи, а також недосконала система мотивації працівників для досягнення цільових результатів найоптимальнішим шляхом. З'ясовано послідовність завдань задля логічної побудови концептуальних засад стратегічного управління банком в умовах трансформаційних процесів у банківській системі України. Оцінено важливість застосування відповідного інструментарію для проходження банківською установою процесу стратегічного управління, що потребує постійного дослідження та аналізу. На підставі аналізу охарактеризовано базові аспекти стратегічного управління банком в умовах трансформації банківської системи України. З'ясовано, що конкретна ситуація на фінансовому ринку вимагає від банків активізації тільки певних його інструментів.

Біографія автора

N. V. Grebeniuk, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна
аспірант

Посилання

Lavrushin, O. I. (2016). Bankovskii menedzhment. (4th ed.). Moscow: KNORUS. 554 p. [in Russian].

Miziuk, B. M. (2006). Stratehichne upravlinnia. (2nd ed). Lviv: Mahnoliia plius. 392 p. [in Ukrainian].

Rakovetc, A. (2006). Sushhnost sistemy strategicheskogo upravleniia v banke. Bankovskii vestnik, 5, 44–48. [in Russian].

Retail Banking (2014) Retail Banking 2020 Evolution or Revolution?. PWC. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution.pdf

Surmin, Yu. P., Bakumenko, V. D., Mykhnenko, A. M. et al. (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia. Kyiv: NADU.820 p. [in Ukrainian].

Sviridova, S. S., & Stoilovska, O. M. (2014). Stratehichne upravlinnia yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 3(3), 216–218. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3%283%29__48. [in Ukrainian].

Yermakova, O. M. (2015). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: sutnist ta osoblyvosti. Naukovyi visnyk Polissia, 4, 92–96. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_4_16. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Grebeniuk, N. V. (2017). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 65-69. https://doi.org/10.15421/40270711