ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОВНОТИ ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  • V. I. Voskalo Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
Ключові слова: фінансова звітність, примітки до річної фінансової звітності, повнота висвітлення інформації

Анотація

Розглянуто питання нормативно-законодавчого регулювання обліку та відображення інформації у Примітках, котре потребує подальшого вдосконалення у частині доповнення їх показниками, що передбачені П(С)БО щодо конкретних об'єктів обліку, увідповіднення структури Приміток із послідовністю статей форм фінансової звітності, забезпечення порівнюваності їх показників за періодами і для різних підприємств. Інформацію, наведену у Примітках, класифіковано на такі види: деталізація статей фінансової звітності та додаткова інформація, розкриття якої вимагають стандарти бухгалтерського обліку і звітності; інформація, яка розкривається шляхом заповнення показників таблиць затвердженої форми приміток та інформація, яка наводиться в довільній формі. Однією з якісних характеристик фінансової звітності є те, що вона повинна надавати можливість користувачам порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств. Довільне подання інформації не дасть змоги повною мірою зіставляти інформацію як різних підприємств, так і одного підприємства за різні звітні періоди. Запропоновано доповнити форму Приміток додатковими рядками та таблицями, в яких були б передбачені показники, наведення яких вимагають хоча б ті стандарти, інформацію з яких зобов'язані розкривати більшість підприємств. Також Примітки необхідно увідповіднити до послідовності статей фінансової звітності, які вони додатково пояснюють.

Біографія автора

V. I. Voskalo, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
канд. екон. наук, доцент

Посилання

Marenych, T. H. (2016). Problemy rozkryttia informatsii u prymitkakh do finansovoi zvitnosti. Vseukrainskyi naukovyi zhurnal "Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky", 1, 54–9. [in Ukrainian].

Nakaz MFU (2000). Pro prymitky do richnoi finansovoi zvitnosti: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.11.2000 r. №302.

Nakaz MFU (2013). Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku "Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti": Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. № 73

Ozeran, A. V. (2011). Rol ta zmistovne napovnennia prymitok do finansovoi zvitnosti. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/konfer27/538.pdf. [in Ukrainian].

Pylypenko, L. M. (2011). Rol finansovoi zvitnosti v upravlinni rynkovoiu ekonomikoiu. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriya "Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku", 714, 505–509. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy (1999). Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996-XIV

Zakon Ukrainy (2012). Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 (MSBO 1). Podannia finansovoi zvitnosti. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013/page2

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Voskalo, V. I. (2017). ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОВНОТИ ВИСВІТЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 37-40. https://doi.org/10.15421/40270706