ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • H. Ya. Anilovska Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна
  • Ch. I. Kaidrovich Львівський техніко-економічний коледж НУ "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
Ключові слова: фінансова рівновага, моделі стійкого росту, безпечна траєкторія розвитку, активи, капітал

Анотація

Визначено, що досягнути фінансової безпеки підприємства можна інструментами фінансової рівноваги, що забезпечуються через дотримання позитивних показників рентабельності реалізованої продукції, ефективності використання активів, поліпшення структури витрат, максимізації вартості підприємства та забезпечення стійких темпів росту підприємства. Оцінено моделі стійких темпів росту підприємств, використання яких дає змогу оцінювати і прогнозувати показники, що впливають на прогноз зростання доходу від реалізації продукції підприємства. Поглиблення аналітичних досліджень у напрямі виявлення основних факторів впливу на економічне зростання підприємства підкреслило значення взаємозв'язку показників рентабельності реалізованої продукції, ефективності використання активів, оптимізаційної структури витрат та максимізації вартості підприємства. Визначальним виявилося одночасне досягнення багатьох фінансових показників, а саме: високих темпів росту оборотності оборотних активів підприємства; високої рентабельності реалізованої продукції, рентабельність чистих активів, рентабельності власного капіталу; прийнятного плеча фінансового важеля; економічного зростання підприємства та високої його вартості. Оцінка діяльності електроенергетичних підприємств за моделлю економічного зростання дала змогу виявити вплив факторів на результати факторного аналізу коефіцієнта економічного росту та обґрунтувати основні управлінські рішення. Застосування фінансового моделювання досягнення заданого рівня росту підприємства дає змогу спрогнозувати фінансові параметри певного стратегічного сценарію та зрівноважити цілі підприємства.

Біографії авторів

H. Ya. Anilovska, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна
д-р екон. наук, професор
Ch. I. Kaidrovich, Львівський техніко-економічний коледж НУ "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
канд. екон. наук, викладач

Посилання

Andrushchak, Ye. M. (2004). Diahnostyka bankrutstva ukrainskykh pidpryiemstv. Finansy Ukrainy, 9, 118–125. [in Ukrainian].

Arefieva, O. V., & Shnypko, O. S. (2006). Superechnosti rozvytku yak osnovne dzherelo zahrozy bezpetsi rivnovahy ekonomichnykh system. Aktualni problemy ekonomiky, 3, 57–64. [in Ukrainian].

Bahatska, K. V., & Rozina, Ya. E. (2015). Formuvannia vlasnoho kapitalu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: optymizatsiinyi pidkhid. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 4, 776–780. [in Ukrainian].

Borodulin, A. N. (2012). Analiticheskii instrumentarii vnutrifirmennogo upravleniia. Moscow: Ekonomika. 367 p. [in Russian].

Kartuzov, Ye. P. (2012). Vyznachennia finansovoi bezpeky pidpryiemstva: poniattia, zmist, znachennia i funktsionalni aspekty. Aktualni problemy ekonomiky, 8(134), 172–182. [in Ukrainian].

Kuzmin, S. S. (2012). Korporativnyi rost: modeli i metody. Moscow: INFRA-M. 184 p. [in Russian].

Neudachin, V. V. (2012). Realizatciia strategii kompanii. Finansovyi analiz i modelirovanie. Moscow: ID "Delo" RANKhiGS. 168 p. [in Russian].

Salatiuk, N. M. (2013). Ekonomichne zrostannia yak neobkhidna umova perekhodu do staloho rozvytku. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia № 18: Ekonomika i pravo, 21, 3–11. [in Ukrainian].

Shuklov, L. V. (2012). Upravlenie razvitiem predpriiatii: bukhgalterskii i finansovyi aspekty. Moscow: KD "LIBROKOM". 200 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-11-14
Як цитувати
Anilovska, H. Y., & Kaidrovich, C. I. (2017). ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(7), 27-32. https://doi.org/10.15421/40270704