СТРУКТУРА ЛІСОВОГО ФОНДУ І ФУНКЦІЇ РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ

  • S. I. Myklush Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • Yu. S. Myklush Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
  • V. M. Savchyn Виробниче об'єднання "Укрдержліспроект", м. Львів
Ключові слова: бук лісовий (Fagus sylvatica L.), рівнинні насадження, матеріали лісовпорядкування, лісівничо-таксаційні показники, продуктивність, функції

Анотація

За матеріалами лісовпорядкування станом на 01.01.2015 р. проаналізовано лісівничо-таксаційні показники лісостанів за участі бука у складі, що ростуть в умовах рівнинної частині України. Площа рівнинних лісостанів з участю бука лісового у складі становить 216113,4 га (загальна кількість ділянок – 47231), а лісостанів з переважанням бука у складі – 118902,9 га (станом на 01.01.1996 р. – 104,8 тис. га).Встановлено, що в рівнинних умовах переважають природні насіннєві насадження. Площа природних насаджень, де бук переважає у складі – майже 102 тис. га, а площа штучно створених насаджень з переважанням бука лісового – понад 16,5 тис. га. На відміну від природних насіннєвих насаджень, лісові культури чи вегетативні насадження формуються з незначною часткою бука у складі.Насадження з участю бука лісового формуються, переважно, у свіжих (понад 44 %) та вологих (83,4 %) грудах. Чисті букові лісостани ростуть на 8,6 % площ. Найбільше (10,3 %) з них мають природне насіннєве походження. Серед досліджуваних лісостанів майже 12,5 % займають ділянки, на яких трапляються поодинокі дерева бука лісового із запасом менше 5 %, а за площею переважають середньовікові – 36,9 % та пристиглі – 27,1 %. У природних насадженнях незначні (6,8 %) площі зайняті молодняками. Насіннєві букові насадження як природного, так і штучного походження характеризуються однаковим середнім класом бонітету – 1 а,5, а понад 36 % площ букових лісостанів, незалежно від походження, мають відносну повноту 0,7. Понад 51 % площ рівнинних букових насаджень належать до захисних, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Серед рекреаційно-оздоровчих лісів найбільша частка площ припадає на лісогосподарську частину лісів зелених зон населених пунктів – 20,7 тис. га, з яких майже 14,6 % представлені природними насіннєвими насадженнями. Понад 3 тис. га (2,8 %) букових лісів віднесено до лісопаркової частини лісів зелених зон.Зазначено, що інтенсивні лісогосподарські заходи у середньовікових і пристигаючих деревостанах істотно знижують їх відносну повноту і запаси. За перевагою виконуваних лісостанами функцій виділено 16 категорій захисності. Для формування високопродуктивних букових деревостанів і використання лісових ресурсів потрібно здійснювати перехід до вибіркової форми господарства.

Посилання

Decree. (2007). Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No., 733 dated May 16, 2007 "On Approval of the Procedure for the Division of Forests into Categories and Identification of Highly Protective Forest Areas". Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0 %BF. [in Ukrainian].

Directory. (2016). Directory of Forest Fund of Ukraine on the materials of state registration of forests as of January 1. Voronezh State Enterprise "Ukrderzhlisproekt". Irpin: State Forest Resources Agency of Ukraine, 130 p. [in Ukrainian].

Forest. (1994). Forest Code of Ukraine. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/page. [in Ukrainian].

Krynytsky, G. T., Popadynets, I. M., Bondarenko, V. D., & Kramarets, V. O. (2004). Beech forests of the Western Podillya. Ternopil: Ukrmedkniga, 168 p. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., Bilous, A. M., Vasylyshyn, R. D., & Matushevych, L. M. (2011). Estimation of energy content in the phytomass of the Ukrainian Polissya soft-wooded broadleaved species. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine: collection of scientific works, 9, 121–124. Lviv: RVV UNFU. [in Ukrainian].

Molotkov, P. I. (1972). Beech forests of the Ukrainian Carpathians. Beech Forests of the USSR and their management (pp. 78–109). Moscow: Forest Industry. [in Russian].

Myklush, S. I. (2011). Lowland Beech Forests in Ukraine: Productivity and Organization of Sustainable Management: Monograph. Lviv: ZUCTS, 260 p. [in Ukrainian].

Rules. (2009). The rules for final cutting in the forests of Ukraine. Kyiv, 12 p. [in Ukrainian].

State. (2015). State Forest Resources Agency. Retrieved from: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index. [in Ukrainian].

Vasylyshyn, R. D. (2014). Productivity and ecological energy potential of forests in the Ukrainian Carpathians. Abstract of doctoral dissertation for Agricultural Science (06.03.02 – Forest management and forest inventory). Kyiv, 46 p. [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Myklush, S. I., Myklush, Y. S., & Savchyn, V. M. (2017). СТРУКТУРА ЛІСОВОГО ФОНДУ І ФУНКЦІЇ РІВНИННИХ БУКОВИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 64-69. https://doi.org/10.15421/40270809