ПЛАНТАЦІЙНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Yu. M. Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: плантаційне лісовирощування, плантаційні лісові насадження, швидкорослі деревні види, енергетичні плантації, породозміна

Анотація

Плантаційне лісовирощування на теперішньому етапі і на перспективу є найважливішим чинником збільшення деревного ресурсу в Україні. Тому актуальним дослідженням є розроблення спеціальних програм вирощування насаджень з коротким оборотом рубання та їх широкого впровадження у лісогосподарське виробництво для забезпечення промислових потреб у деревині, а також як відновлюваного джерела енергії. Переведення частини площ лісового фонду (8-10%) під плантаційне лісовирощування дасть змогу отримати значні обсяги деревини (1,2-1,7 тис. м3/га) промислового спрямування за відносно короткий період часу, зменшити обсяги рубань корінних лісостанів, оптимізувати енергетичний баланс держави за рахунок продукування деревини на енергетичних плантаціях, частково замінити викопні види палива на дешевшу і відновлювану деревну сировину. Розглянуто практичні аспекти запровадження плантаційних лісових насаджень та енергетичних плантацій за участю швидкорослих видів на території Західного регіону України. Встановлено місце плантаційних насаджень у загальному циклі лісовирощування на принципах породозміни.

Посилання

Debrynyuk Yu. M. (2008). Plantation forestry: substantiation, functioning and implementation prospects. Scientific Bulletin of UNFU, 18(3), 7–13. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (1995). Productivity of fresh hornbeam-oak-pine fairly fertile site type of Roztochya. Scientific Bulletin of UNFU, 3(1), 5–9. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2004). Plantation forest crops as an element of intensification of forestry production in Ukraine. Scientific Bulletin of UNFU, 14(5), 155–161. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2009a). Plantation forest crops as a component of the energy balance of Ukraine. Bioresource and nature management, 1(1-2), 119–125. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2009b). Plantation forests as objects of sustaind-yield production of energy biomass. Forestry and agroforestry: collection of Scientific Works, 116, 170–178. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2010). Plants with short rotation as a renewable energy source. Scientific Bulletin of the National University of Biological Resources and Nature-use, 147, 201–208. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2013). Conceptual Principles of Plantation Forestry in Ukraine. Scientific Works of the Forestry Acad. of Sciences of Ukraine, 11, 25–33. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M., & Solovii, I. P. (2012). Plantation forestry: ecological, technological and forestry aspects. Scientific Works of the Forestry Acad. of Sciences of Ukraine, 10, 48–53. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu., & Solovii, I. (2016). Poplar plantations as prospective source of renewable energy in Ukraine. Forest and sustainable development, 7-8 October 2016: Book of abstracts. Braşov, Romania, 41 p. Retrieved from: http://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20PDD%202016 %20-%2006.10.2016.pdf

Debryynyuk, Yu. M., Krynytskyi, G. T., & Tselen, Ya. P. (2016). Technology for growing forest plantations in the western region of Ukraine: monograph. Lviv: Kamula, 160 p. [in Ukrainian].

Forest and energy. (2008). Key issues. FAO forestry paper N154, Rome: FAO UN, 56 p.

Fuchylo, Ya. D., Onyskiv, M. I., & Sbytna, M. V. (2006). Biological and technological principles of plantation forestry: monograph. Kyiv : NSC IAE press, 394 p. [in Ukrainian].

Gavrylenko, A. P., Orlovsky, V. K., Polyakov, V. O. et al. (1996). Larch – Promising species for plantation forestry. Forestry and agroforestry: collection of Scientific Works, 93, 17–21. [in Ukrainian].

Kenney, W. A. (1993). Multipurpose tree plantations and the sustainability of energy biomass production. J. Sustainable Fores, 3, 105–119.

Korzhov, V. L. (2008). The value of tree biomass in the process of optimizing the energy balance of Ukraine. Scientific Works of the Forestry Acad. of Sciences of Ukraine: Collection of Scientific Works, 6, 20–24. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., Vasylyshyn, R. D., Matushevych, L. M. et al. (2009). Energy use of biomass of forests of Ukraine in conditions of global climate change. Scientific Bulletin of UNFU, 19(14), 18–22. [in Ukrainian].

Lakyda, P. I., & Domashovets, G. S. (2009). Bioproductivity of forests in Lviv region and its dynamics: monograph. Korsun-Shevchenkivskyi: FOP I. S. Mai-dachenko, 235 p. [in Ukrainian].

Morozov, V. A. (1985). Theoretical prerequisites for forest plantation growing. Forest management ways to increase the productivity of forests of the BSSR: Collection of Scientific Works VNIILM, 14, 3–10. Moscow: VNIILM. [in Russian].

Onyskiv, M. I. (Ed.), Fuchylo, Ya. D., Sbytna, M. V. et al. (2003). Plantation growing of wood raw materials for the needs of pulp and paper and other industries. Methodical recommendations. Kyiv : NAU, 53 p. [in Ukrainian].

Sedjo, R. A. (2001). Biotechnologys potential contribution to global wood supply and forest conservation (Discussion Paper 01–51). Washington, DC: Resources for the Future.

Shutov, I. V. (Ed.), Maslakov, E. L., Markov, I. A. et al. (1984). Forest plantations (accelerated cultivation of spruce and pine): monograph. Moscov: Forest. Industry, 248 p. [in Russian].

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
Debrynyuk, Y. M. (2017). ПЛАНТАЦІЙНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЛАНТАЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 45-51. https://doi.org/10.15421/40270806