СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • M. М. Guz Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Ключові слова: лісокультурне виробництво, посівна якість насіння, лісонасінне районування, лісотипологічне обґрунтування заготівлі лісонасінної сировини, лісокультурне районування

Анотація

Лісокультурне виробництво в Україні має три складники: лісове насінництво, лісове розсадництво і лісокультурна справа. Кожному з них притаманні як досягнення і здобутки, так і певні проблеми і недопрацювання. У роботі узагальнено сучасні проблеми лісокультурного виробництва у розрізі його складників та пошуки шляхів їх вирішення з урахуванням наявних вітчизняних та закордонних досягнень теорії і практики штучного створення лісових насаджень. Встановлено, що вітчизняне лісове насінництво має недостатню кількість і площу об'єктів постійної лісонасінної бази (передусім клонових і родинних лісонасінних плантацій, плюсових та елітних дерев). Тому на цих об'єктах заготовляють не більше 10-12 % лісонасінної сировини. Лісонасінну сировину не завжди загаловляють з дотриманням засад лісової типології та лісонасінного районування. Сучасне лісонасінне і лісокультурне районування України потребує вдосконалення. Нормативно-законодавчу базу України у сфері лісового насінництва потрібно синхронізувати із аналогічними документами країн ЄС. Інтенсифікацію вирощування лісового садивного матеріалу в нашій країні потрібно здійснювати шляхом розширення вирощування садивного матеріалу у закритому ґрунті, із закритою кореневою системою та культурою in vitro. Під час створення та вирощування лісових культур останніми роками деякі лісогосподарські підприємства почали використовувати елементи сучасних технологій штучного створення лісових насаджень (застосування суперабсорбентів і вологонакопичувачів, регуляторів росту рослин, садивний матеріал із закритою кореневою системою та ін.), що сприяє підвищенню приживлюваності та росту культур. Проведений аналіз сучасних проблем лісокультурного виробництва у нашій країні свідчить, що незважаючи на обмежене фінансування, лісівники-практики та наукові працівники галузевих науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів виконують значну роботу щодо підтримання на належному рівні цього напрямку практичного лісознавства. Повне чи часткове вирішення розглянутих вище проблем сприятиме інтенсифікації усіх складових частин лісокультурного виробництва, внаслідок чого буде забезпечено підвищення продуктивності та біологічної стійкості створюваних штучних лісових насаджень різного призначення, видів і типів в усіх лісорослинних зонах країни.

Посилання

Advisor. (2008). Advisor to Carpathian foresters. Ivano-Frankivsk: Folio, 368 p. [in Ukrainian].

Danchuk, O. T. (2012). On the need to revise and unify the silvicultural zoning of the territory of Ukraine. Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 10, 104–110. Lviv: UkrDLTU. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M., & Guz, M. M. (2009). A timetable for the harvesting of wood-linseed raw material of tree plants. Scientific and practical edition. Poster. Lviv: Kamula Ltd., 36 p. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M. (2003). Forest-cultural zoning of the Western Forest-steppe Ukraine. Lviv: "Kamula" company, 250 p. [in Ukrainian].

Debrynyuk, Yu. M., Kalinin, M. I., Guz, M. M., Shabliy, I. V. (1998). Forest seed production [taught. Manual For the stud Higher Teach Closed.]. Lviv: Kamula Ltd., 432 p. [in Ukrainian].

DSTU 2980 95. (1996). Forest crops. Terms and definitions. Kyiv: Gosstandart, 64 p. [in Ukrainian].

Forestry. (2014). Forestry Terminology Dictionary. Lviv: Pyramid, 307 p. [in Ukrainian].

Forests of Ukraine. (2002). State Program "Forests of Ukraine" for 2002-2015. Kyiv, 32 p. [in Ukrainian].

Forest-seeded. (1982). Forest-seeded zoning of the main forest-forming rocks in the USSR. Moscow: Forest. Industry, 368 p. [in Russian].

Gordienko, M. I., Guz, M. M., Debrynyuk, Yu. M., & Maurer, V. M. (2005). Forest plantation: underground. [For the studio. Higher Teach Closed.]. Lviv: Kamula Ltd., 608 p. [in Russian].

Grechanyk, R. M., & Bondarenko, Z. D. (2002). Microclone propagation of some species of genus Populus. Scientific Bulletin of UNFU, 12(4), 233–237. [in Ukrainian].

Grechanyk, R. M., Bazyuk, O. F., Kaganiak, Yu. Yu., & Grinik, G. G. (2000). Microclonal propagation of beech forest. Scientific Bulletin of the UNFU, 10(4), 137–142. [in Ukrainian].

Guidelines. (1993). Guidelines for forest seeding. Kharkiv: Kharkiv leasing polygraphic enterprise, 62 p.

Guz, N. M., Grechanyk, R. M., & Guz, N. N. (2007). Reproduction of Quercus robur L. oak in in vitro conditions. In materials of the International Scientific and Practical Conference "Rational Use and Reproduction of Forest Resources in the System of Sustainable Development" (Belarus, Gomel: September 5-7, pp. 243–245). Gomel: Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus.

Instruction. (2010). Instruction on designing, technical acceptance and evaluation of forest-cultural objects quality. Kyiv: State Committee of Forestry of Ukraine, 64 p. [in Ukrainian].

Jacyk, R. M., Deineka, A. M., Parpan, V. I. (Ed.). (2006). Forest genetic resources and breeding and sowing objects of Lviv region. Ivano-Frankivsk: CIT Publishing and Design Department, 312 p. [in Ukrainian].

Kalinin, F. L., Kushnir, G. P., & Sarnatskaya, V. V. (1992). Microclone plants reproduction technology. Kyiv: Science. Opinion, 267 p. [in Ukrainian].

Normative. (1987). Normative and reference materials for forest taxation in Ukraine and Moldova. Kyiv: Harvest, 560 p. [in Ukrainian].

Polyakova, L. V. (2006). Features of microclonal reproduction of seedlings of Common oak (Quercus robur L.), depending on some indicators of secondary exchange. Arboriculture and agromelioration, 109, 236–243. Kharkiv: Kharkiv leasing polygraphic enterprise.

Rules. (2007). Rules for reforestation. Approved by the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March, 1(303), 8 p.

Sectoral program. (2010). Sectoral program for the development of the blueberries for 2010-2015. Approved by the order of the State Committee for Forestry of Ukraine № 47 from 26(2), Kyiv, 28 p. [in Ukrainian].

Suszka, B. (2000). Nowe technologie i techniki w nasiennictwie lesnym. Warszawa, 272 p.

Szabla, K., & Pabian, R. (2003). Szkolkarstwo kontenerowe. Nowe technologie i techniki w szkolkarstwie lesnym. Warszawa: Centrum Informacji Lasow Panstwowych, 212 p.

Types. (2010). Types of forest plantations in forest areas. Kiev, 64 p. [in Ukrainian].

Vedmid, M. M., Yatsenko, S. V., & Popov, O. F. (2002). Application of plant growth regulators in growing of seedlings and creating of forest cultures. Scientific Bulletin of UNFU, 12(4), 240–245. [in Ukrainian].

Vocelko, S. K., Litvinchuk, O. O., Vedmid, M. M., Ugarov, V. M., & Popov, O. F. (2005). Efficiency of EPAA preparation in forestry. Visnyk of ONU, 7, 237–243. Odessa. [in Ukrainian].

Zhuk, I. P., & Karpinsky, R. M. (1993). Morphogenesis in an Common oak in culture in vitro. Forest Journal, 1, 18–19.

Опубліковано
2017-11-30
Як цитувати
GuzM. М. (2017). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Науковий вісник НЛТУ України, 27(8), 52-58. https://doi.org/10.15421/40270807