ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРОЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

  • O.V. Kryven Львівський НУ ім. Івана Франка, м. Львів
  • M.I. Terebukh Львівський НУ ім. Івана Франка, м. Львів
  • D.I. Khodyko Львівський НУ ім. Івана Франка, м. Львів
  • A.M. Storozhuk Львівський НУ ім. Івана Франка
Ключові слова: освіта для сталого розвитку, екологізація освіти, постнекласична економічна теорія, міждисциплінарність

Анотація

Висвітлено досвід кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка в екологізації навчальних програм з метою підготовки фахівців для сталого розвитку на прикладі навчального курсу "Екологічна економіка" та курсів магістерської програми за спеціальністю "Прикладна економіка", що викладаються з позицій постнекласичної економічної теорії. Найпростішим способом формування освітніх програм, у контексті сталого розвитку, є інтегрування його концептуальних положень в існуючі навчальні програми, а також створення нових дисциплінарно-орієнтованих програм. Разом з цим, потрібним є подальший розвиток міждисциплінарних зв'язків між навчальними курсами та створення відповідних навчальних програм.
Опубліковано
2016-03-31
Як цитувати
Kryven, O., Terebukh, M., Khodyko, D., & Storozhuk, A. (2016). ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРОЮ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. Науковий вісник НЛТУ України, 26(2), 315-322. https://doi.org/10.15421/40260247
Розділ
Освітянські проблеми вищої школи