Збірник наукових праць "Науковий вісник НЛТУ України" є періодичним фаховим науково-технічним виданням, де висвітлюються актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства, екології та довкілля, технології та устаткування лісовиробничого комплексу, економіки, планування й управління промислового виробництва, інформаційних технологій галузі, а також освітянські проблеми вищої школи тощо.

Засновником збірника "Науковий вісник НЛТУ України" є Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України.

У збірнику публікуються науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, у яких висвітлюються різні особливості вирішення освітянських проблем та проведення наукових досліджень, а також популяризації передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Збірник науково-технічних праць "Науковий вісник НЛТУ України" публікує праці українською, російською та англійською мовами, а також мовами центральноєвропейських країн.

Збірник праць призначено для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вищих навчальних закладів освіти, коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Рік заснування: 1994

ISSN 2519-2477 (Online), ISSN 1994-7836 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
Серія КВ, № 11889-760ПР від 26.10.2006 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р., № 528, "Науковий вісник НЛТУ України" належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими напрямками: біологічні науки (лісове господарство), сільськогосподарські науки, технічні науки та наказом МОН України від 09.03.2016 р., № 241: економічні науки.

Періодичність: два-три збірники на квартал.