Назва журналу: Науковий вісник НЛТУ України

Видавець: Національний лісотехнічний університет України

Збірник засновано у 1994.

Періодичність: щомісячно

Мови: Українська, Англійська та ін. (змішаними мовами)

Rejection Rate: 60%

Головний редактор: Ярослав Соколовський

Заступник головного редактора: Юрій Грицюк

Відповідальний секретар: Георгій Гриник

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 11889-760ПР від 21.01.2022 р. видано Міністерством юстиції України.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р., № 409, "Науковий вісник НЛТУ України" належить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки – біологічні, сільськогосподарські, технічні та економічні й такими спеціальностями: 051 – економіка; 091 – біологія; 101 – екологія; 187 – деревообробні та меблеві технології; 205 – лісове господарство; 206 – садово-паркове господарство, а наказом від 2.07.2020 р., № 886 – такими спеціальностями: 122 – комп'ютерні науки; 126 – інформаційні системи та технології.