МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ"


  • V.M. Teslyuk НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • O.Yu. Boreiko Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • A.R. Sydor НУ "Львівська політехніка", м. Львів
  • K.V. Beregovska Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: модель, "інтелектуальний будинок", телекомунікаційна мережа, надійність, мережі Петрі

Анотація

Розроблено структуру телекомунікаційної мережі "інтелектуального будинку". Дослідження побудованої структури проведено з використанням розробленої структурної моделі на основі теорії мереж Петрі, а отримані результати представлено у формі графу досяжності станів системи. Розроблено модель оцінки надійності телекомунікаційної мережі "інтелектуального будинку". Телекомунікаційна мережа зведена до симетричної ієрархічної системи, розгалуженої до 3-го рівня, що дає змогу оцінити ймовірнісні та часові характеристики надійності, а також імовірності відмови, частоти та інтенсивності відмов.
Опубліковано
2016-02-25
Як цитувати
Teslyuk, V., Boreiko, O., Sydor, A., & Beregovska, K. (2016). МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДИНКУ". Науковий вісник НЛТУ України, 26(1), 351-357. https://doi.org/10.15421/40260154
Розділ
Інформаційні технології галузі

Найбільш читаємі статті цього автора (авторів)