СТРУКТУРА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ


  • V.Y. Yarotkiy Украинский НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків
  • T.S. Pyvovar Украинский НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків
  • V.P. Pasternak Украинский НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків
  • A.V. Garmash Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків
Ключові слова: Лівобережний Лісостеп, соснові деревостани, структура, фітомаса, відмерла деревина, деревна ламань

Анотація

Розглянуто результати дослідження структури деревостанів та характеристик відмерлої деревини у соснових насадженнях Лівобережного Лісостепу України. Подано лісівничо-таксаційні показники ділянок інвентаризації та моніторингу лісів. Визначено індикатори сталого ведення лісового господарства – запас деревостанів, запас відмерлої деревини, запас вуглецю. Встановлено закономірності розподілу дерев за діаметром і структури фітомаси модальних лісостанів сосни звичайної. Наведено запаси та розподіл відмерлої деревини за компонентами (сухостій і деревналамань), деревними породами та стадіями розкладання.

Опубліковано
2016-09-30
Як цитувати
Yarotkiy, V., Pyvovar, T., Pasternak, V., & Garmash, A. (2016). СТРУКТУРА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(4), 53-59. https://doi.org/10.15421/40260408
Розділ
Лісове та садово-паркове господарство