ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ


  • L.D. Chalapko (Kalnik) Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • L.A. Peretyatko Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • S.I. Kozak Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
Ключові слова: глобалізація економіки, міжнародні економічні відносини, експортний потенціал, сальдо торговельного балансу, митне регулювання

Анотація

Досліджено динаміку експорту України, проведено аналіз сучасного експортного потенціалу в державі. Визначено комплекс внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на український експорт, а такожвисвітлено основні його проблеми на сучасному етапі розвитку. Також з'ясовано домінантні завдання у галузі фінансового сприяння експорту. Враховуючи сучасний стан української економіки та актуальність проблем розвитку зовнішньоторговельного потенціалу країни, потрібно створити сприятливі умови для динамічного розвитку експорту на основі прогресивної зміни спеціалізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Опубліковано
2016-03-31
Як цитувати
Chalapko (Kalnik), L., Peretyatko, L., & Kozak, S. (2016). ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник НЛТУ України, 26(2), 247-253. https://doi.org/10.15421/40260237
Розділ
Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів