Воndar, О.В., Украинский НДІ лісового господарства і агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків, Україна