Редколегія

Голова редакційної колегії

Я. І. Соколовський, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, e-mail

Заступник голови редакційної колегії

Ю.І. Грицюк, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCID, Scopus, WoS, e-mail

Відповідальний секретар

Г.Г. Гриник, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, WoS,

Склад редколегії:

М. Г. Адамовський, к.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України,
С. А. Гаврилюк, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, WoS,
В. І. Гавриш, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCID, Scopus,
П. М. Гарасим, д.е.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus
Я. В. Геник, д.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID,
В. М. Голубець, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
М. М. Гузь, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України,
Ю. М. Дебринюк, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID
А. М. Дейнека, д.е.н., проф., Національний лісотехнічний університет України,
І. І. Дідович, к.е.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Л. Д. Загвойська, к.е.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
В. К. Заїка, д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID,
О. В. Мокрицька, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
О. А. Кійко, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID,
Л. І. Копій, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
М. М. Король, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
В. О. Крамарець, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Г. Т. Криницький, д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
І. М. Крошний, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Е. А. Кульчицька, к.е.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Я. В. Кульчицький, д.е.н., проф., Національний лісотехнічний університет України,
Б. Я. Кшивецький, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID
В. В. Лавний, д.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Є. М. Лютий, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
В. О. Маєвський, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
С. І. Миклуш, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, WoS
Г. Є. Ортинська, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
Н. О. Олексійченко, д.с.-г.н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Scopus,
Л. С. Осадчук, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID,
Б. П. Поберейко, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
В. Д. Погребенник, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", Scopus,
І. П. Соловій, д.е.н., с.н.с., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, WoS,
М. І. Сорока, д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
Т. Ю. Туниця, д.е.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus,
А. В. Фечан, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCID, Scopus,
О. Г. Часковський, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus,
Ю. В. Шабатура, д.т.н., проф., Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ORCID, Scopus,
В. М. Шиманський, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus,
В. П. Шлапак, д.с.-г.н., проф., Уманський національний університет садівництва, ORCID, Scopus,
Станіслав Баран, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), Scopus,
Анджей Возняк, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), ORCID, Scopus,
Гражина Жуковска, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), ORCID, Scopus,
Володимир Мосоров, д.габ., проф., Політехніка Лодзька, (Польща), ORCID, Scopus,
Томаш Ошако, д.габ., проф., Науково-дослідний інститут лісового господарства, м. Сенкоцін Стари, (Польща), ORCID, Scopus,
Ярослав Соха, д.габ., проф., Рільничий університет імені Гукона Коллатая в Кракові, м. Краків, (Польща), Scopus,
Роберт Станіславський, д.габ., проф., Політехніка Лодзька, (Польща), ORCID, Scopus,
Лідія Суковата, д.габ., проф., Науково-дослідний інститут лісового господарства, м. Сенкоцін Стари, (Польща), ORCID, Scopus,

Відповідальний за випуск: В.C. Гу­ра­ков

Лі­те­ра­тур­ний ре­дак­тор: А.Ф. Пав­ли­шин, І. І. Ба­лух

Англомовний ре­дак­тор: Т.П. Дяк, Scopus,

Технічний редактор: А.Т. Калинюк