Редколегія

Голова редакційної колегії

Я. І. Соколовський, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCID, Scopus, e-mail

Заступник голови редакційної колегії

Ю. І. Грицюк, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCID, Scopus, WoS, e-mail

Відповідальний секретар

Г. Г. Гриник, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus, WoS,

Склад редколегії:

С. А. Гаврилюк, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopusWoS

В. І. Гавриш, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCIDScopus

Ю. І. Гайда, д.с.-г.н., проф., професор кафедри економіки біоресурсів і природокористування, економіки та економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, ORCIDScopus

П. М. Гарасим, д.е.н., проф.  Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Я. В. Геник, д.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus

П. С. Гнатів, д.б.н., проф, Львівський національний університет природокористування, ORCIDScopus

В. М. Голубець, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Н. І. Груник, к.б.н., науковий співробітник, Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Ю. М. Дебринюк, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus

Е. А. Джумеля, д-р філософії, Національний університет "Львівська політехніка", ORCIDScopus

Л. Д. Загвойська, к.е.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

В. С. Загорський, д.е.н., проф., член-кореспондент Національної академії наук України, ректор, Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus, WoS

В. К. Заїка, д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID

В. А. Ковальова, к.б.н., ст.н.с., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus, WoS

Л. І. Копій, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

М. М. Король, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, Scopus

В. О. Крамарець, д.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Г. Т. Криницький, д.б.н., проф.  Національний лісотехнічний університет України, Scopus

І. М. Крошний, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

В. В. Лавний, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

А. В. Ліпенцев, к.е.н., доц., заслужений працівник освіти України; Національний лісотехнічний університет України (Україна). EmailORCIDScopus, WoS, Google Sholar

В. О. Маєвський, д.т.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

М. С. Мальований, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCIDScopus

С. І. Миклуш, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopusWoS

О. П. Мітрясова, д.пед.н., проф., Чорноморський  національний університет імені Петра Могили, ORCIDScopus

О. В. Мокрицька, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Н. О. Олексійченко, д.с.-г.н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Scopus

Г. Є. Ортинська, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Л. С. Осадчук, д.с.-г.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCID, Scopus

О. Г. Сидорчук, д.е.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCIDScopus, WoS

І. П. Соловій, д.е.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopusWoS

М. І. Сорока, д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України, Scopus

А. В. Фечан, д.т.н., проф., Національний університет "Львівська політехніка", ORCIDScopus

О. Г. Часковський, к.с.-г.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

Ю. В. Шабатура, д.т.н., проф., Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ORCIDScopus

В. М. Шиманський, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний університет України, ORCIDScopus

В. П. Шлапак, д.с.-г.н., проф., Уманський національний університет садівництва, ORCIDScopus

Станіслав Баран, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), Scopus

Пьотр Борисюк, д.габ., доц., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Анджей Возняк, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), ORCIDScopus

Емілія Ґжеґовська, д.габ., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Цезари Ґоздецкі, д.габ., доц., Університет Казимира Великого в Бидгощі, (м. Бидгощ, Польща), ORCIDScopus

Гражина Жуковська, д.габ., проф., Природничий університет в Любліні, м. Люблін, (Польща), ORCIDScopus

Уршула Зайончковска, д.габ., доц., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Павел Козакєвич, д.габ., доц., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Аґнєшка Лясковська, д.габ., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Володимир Мосоров, д.габ., проф., Політехніка Лодзька, (Польща), ORCIDScopus

Юстина Анна Новаковська, д.габ., проф., Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Томаш Ошако, д.габ., проф., Науково-дослідний інститут лісового господарства, м. Сенкоцін Стари, (Польща), ORCIDScopus

Ярослав Соха, д.габ., проф., Рільничий університет імені Гукона Коллатая в Кракові, м. Краків, (Польща), Scopus

Роберт Станіславський, д.габ., проф., Політехніка Лодзька, (Польща), ORCIDScopus

Лідія Суковата, д.габ., проф., Науково-дослідний інститут лісового господарства, м. Сенкоцін Стари, (Польща), ORCIDScopus

Мірела Тулік, д.габ., доц., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus

Аґнєшка Янковська, д.габ., Головна Школа Сільського Господарства (м. Варшава, Польща), ORCIDScopus