1.
StepanenkoLР. Динаміка запасів і площ головних лісотвірних порід Київської області. Scientific Bulletin of UNFU [інтернет]. 29, Листопад 2018 [цит. за 13, Квітень 2021];28(10):45-8. доступний у: https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1754