Mertsalo, M. V. «Флористичний аналіз епігейної ліхенобіоти фітоценозів асоціації Cladonio-Pinetum Jurashek в умовах Західного полісся». Науковий вісник НЛТУ України 28, no. 5 (Травень 31, 2018): 35-38. дата звернення Травень 27, 2020. https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1599.