Krasnov, V., T. Kurbet, M. Korbut, і O. Boyko. РОЗПОДІЛ СУМАРНОЇ АКТИВНОСТІ 137CS У КОМПОНЕНТАХ БІОГЕОЦЕНОЗУ МЕЗООЛІГОТРОФНИХ БОЛІТ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Науковий вісник НЛТУ України, Vol 25, no 6, Sept. 2015, pp 124-31, https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/924.