Шлапак, В. П., В. В. Мамчур, С. А. Коваль, Г. П. Іщук, і С. С. Курка. «Комплексна оцінка інтродукції, акліматизації та декоративності Ailanthus Altissima (Mill.) в умовах Правобережного Лісостепу і Степу України». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 10, Грудень 2019, с. 109-12, doi:10.36930/40291022.