Динька, П. К. «Екологічні та економічні компетентності як підґрунтя для формування еколого-економічного мислення здобувачів вищої освіти». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 10, Грудень 2019, с. 78-81, doi:10.36930/40291015.