Масікевич, А. Ю. «Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 9, Грудень 2019, с. 87-91, doi:10.36930/40290915.