Дячок, В. В., і С. Т. Мандрик. «Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру». Науковий вісник НЛТУ України, вип. 29, вип. 9, Червень 2018, с. 46-49, doi:10.36930/40290908.